La Granheim leve!

Ikke raser et velfungerende tilbud! Få budsjettet til Sykehus Innlandet i balanse på andre måter, skriver Karl Erik Bevolden.

Ikke raser et velfungerende tilbud! Få budsjettet til Sykehus Innlandet i balanse på andre måter, skriver Karl Erik Bevolden. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Knappe to år etter at Granheim Lungesykehus var nedleggingstruet forrige gang, har det nå kommet et nytt forslag. Denne gangen skal virksomheten flyttes til sykehuset på Lillehammer. Selvfølgelig er det den dårlige økonomien og tidligere overforbruk i Sykehus Innlandet som får skylden. Nå må det spares penger! Argumentene som ble brukt i 2016 for å bevare Granheim Lungesykehus er de samme i dag.

Er det mulig å ivareta de lungesykes behov for sanering og tilrettelegging på Lillehammer?

Vil det gis et like godt tilbud med oppvarmet svømmebasseng, trimrom og turmuligheter på Lillehammer?

Under oppholdet skal man lære seg å leve med sykdommen, ta medisiner riktig og man skal ofte komme i gang med livsstilsendringer. Er det realistisk å tro at rehabiliteringstilbudet videreføres med tilstrekkelig liggedøgn?

Et rehabiliteringsopphold er også erfaringsutveksling, motivasjon og støtte som brukerne gir hverandre, under og etter oppholdet. På Granheim skapes «vi-følelsen». Hvordan få til det på Lillehammer?

Fagmiljøet på Granheim er et godt team. Hvordan sikre at denne ekspertisen ikke pulveriseres ved flytting til Lillehammer?

I årsrapporten fra 2017 i Sykehus Innlandet står det følgende om brukermedvirkning:

Sitat: Brukermedvirkning er et helsepolitisk satsingsområde og i forbindelse med «Pasientens helsetjeneste» er det et klart mål at brukermedvirkning skal styrkes. Brukerutvalgets rolle i Sykehuset Innlandet er å være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende. Sitat slutt.

Ansatte på Granheim Lungesykehus ble i et møte den 10. oktober orientert om flytteplaner til Lillehammer sykehus. På mandag den 15. oktober legges sakslista til styremøte fram. Flytting av Granheim vil mest sannsynlig være en av sakene. Førstkommende fredag, den 19. oktober skal styret behandle saken. Brukerrådet på Granheim Lungesykehus er ikke er orientert om saken, ei heller Brukerutvalget i Sykehus Innlandet. Via sosiale medier og lokalpresse ble de kjent med saken. Et slik hastverk, bare ni dager fra budskapet gjøres kjent til avgjørelsen skal tas, vitner om panikkhandling. Det er vel kjent at det må spares penger i Sykehus Innlandet. Fagmiljøer, brukerråd og brukerorganisasjoner har ikke fått uttale seg i sakens anledning. Det er ikke foretatt noen konsekvensanalyse på hvordan flyttingen slår ut for brukeren. Dette må sies å være det motsatte av brukermedvirkning! Her sitter vi igjen med mange spørsmål.

Er det bare fine ord om at brukermedvirkningen skal styrkes?

Blir det et like bra tilbud, skal tilbudet styrkes eller reduseres på Lillehammer?

Hvor stor er en eventuell innsparing ved å legge ned Granheim og å bygge opp en ny tilsvarende avdeling på Lillehammer?

Spares det på kort eller lengre sikt?

Er det tatt hensyn til samfunnsøkonomiske nytten av å ha et godt rehabiliteringstilbud for å unngå svingdørspasienter, og som også sikrer at yrkesaktive kan fortsette lengre i arbeidslivet?

Hvor på Lillehammer er avdelingen tenkt plassert?

Granheim Lungesykehus får i dag de beste skussmål av brukere og pårørende. Det meldes om at de har økt arbeidsevne etter endt opphold. Vi påstår at tilbudet vil forringes ved en flytting til sykehuset på Lillehammer.

Ikke raser et velfungerende tilbud! Få budsjettet til Sykehus Innlandet i balanse på andre måter.

La Granheim Lungesykehus leve og forbli i Follebu.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags