Rehabilitering i fare

Hundrevis av personerdeltok  i november i fakkeltog for å bevare Granheim Lungesykehus.

Hundrevis av personerdeltok i november i fakkeltog for å bevare Granheim Lungesykehus. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger

Det er uheldig og svært beklagelig at virksomheter som fungerer godt enten skal omorganiseres, flyttes eller legges ned. Slik blir det selvfølgelig mistillit og bråk av, særlig når berørte parter ikke blir hørt. Her er det grunn til å minne om Helseministerens svar i Stortingets spørretime 10.11. der han sier at: Sykehuset må gjennomføre den type prosesser i åpenhet, i dialog med fagfolkene sine, men og med berørte kommuner, pasienter og brukerorganisasjoner. Det krev at prosessene er åpne, og at spørsmålene løftes fram.

Det er foreslått at Divisjon Habilitering og rehabilitering skal legges ned og ansvaret overføres til akuttsykehusene. Dette kan i første omgang se ut som en ubetydelig sak som drukner i alt bråket rundt omorganiseringsprosessen. Det er antakelig sett på av sykehusledelsen som et organisatorisk og ledelsesmessig grep uten konsekvensanalyse, og der verken fagmiljø eller brukere er spurt eller hørt så vidt jeg vet. Det kan imidlertid få svært store konsekvenser for de berørte fagfeltene. Overføring av ansvaret for rehabilitering til akuttsykehusene vil føre til at rehabilitering taper i kampen med akuttfunksjonene og blir redusert til et minimum. Dels har vi hørt argumentet om at kommunene skal overta ansvaret for rehabilitering. Her ga også Helseministeren et klart svar om at helseforetakene fortsatt skal ha ansvaret for spesialisert rehabilitering, og at opptrappingsplanen i kommunene ikke berører spesialisert rehabilitering. Gode tilbud i kommunene er viktig, men dessverre dårlig utbygd så langt. Kommunale tilbud vil være for dem som trenger enklere rehabilitering eller deler av rehabilitering, og som supplement til spesialisert rehabilitering bl.a. for å opprettholde effektene. Kommunene kan imidlertid aldri få ansvaret for spesialisert rehabilitering. Slike tilbud skal ikke bygges ned, men snarere bygges opp der de ikke finns.

Jeg vil sterkt anbefale at Divisjon Habilitering og rehabilitering opprettholdes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags