Gå til sidens hovedinnhold

Oslo universitetssykehus-2035 rammer Oslo – og Innlandet

Artikkelen er over 2 år gammel

Helse Sør-Øst planlegger sykehusutbyggingen av Oslo universitetssykehus fram til 2035 på et uetterrettelig, underestimert og underbudsjettert grunnlag. Dette vil gå ut over befolkningen i hele helseregionen både med hensyn til behandlingstilbud og nødvendige ressurser til annen sykehusutbygging – også i Innlandet.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Helse Sør-Østs «Nytt sykehus på Gaustad – Oslo universitetssykehus» (19.11), analyserer behov for sykehuskapasitet i henhold til befolkningsøkning i Oslo fram mot 2035 ut fra registrering av ca. «1,150 millioner episoder» ved OUS i 2017 der en «episode» er ett døgnopphold, en dagbehandling eller en poliklinisk konsultasjon. Alle tre vektes likt.

Vanligvis registreres kapasitet/aktivitet som antall liggedøgn, utskrivninger (pasienter døgninnlagt), liggetid, poliklinikk, dagbehandling, og antall sykehussenger (SSB). Antall per 1000 innbyggere blir også registrert for å vurdere behandlingstilbud opp mot befolkningsøkningen.

Liggedøgn forsvinner

Helse Sør-Østs rapport framskriver antall liggedøgn ved Gaustad-2035 til 102 339. Allerede for ti år siden (2008) hadde de fire Oslo-sykehusene; Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet en betydelig større kapasitet; 614 750 liggedøgn. Ullevål sykehus alene hadde en kapasitet på 235 425 liggedøgn i 2008, over dobbelt så mye som nå framskrives for nye Gaustad. Dette viser en grov underestimering av behovet for senger og areal ved nytt Gaustad sykehus – og den store Ullevålskapasiteten som skal legges ned!

Senger forsvinner

I alt 2037 somatiske sykehussenger er planlagt ved OUS-2035 (Aker 448, Gaustad/ Rikshospitalet 1080 og Radiumhospitalet 509 senger). Allerede for ti år siden hadde de fire Oslo-sykehusene flere somatiske senger (2099), enn det som planlegges for en sterkt økende befolkning i 2035. Færre senger i Oslo skaper store problemer for en eldre befolkning med ofte kompliserte lidelser.

Framtidig sengebehovet for lokalsykehusfunksjonen i Oslo er minst 2700 (3 senger/1000 innbyggere ved middels befolkningsvekst). Dertil minst 800 senger til region-, lands- og spissfunksjoner.

Færre får sykehusbehandling

Innlagte pasienter ved OUS var 89 200 i 2017 (SSB). Allerede for ti år siden (2008) ble betydelig flere (115 650) pasienter innlagt og behandlet ved de fire Oslo-sykehusene. Ullevål sykehus behandlet nesten 50 000 innlagte pasienter hvert år i 2008,–mer enn Rikshospitalet og Radiumhospitalet til sammen! Dette viser den store pasientkapasiteten ved Ullevål som nå planlegges nedlagt.                                                         

OUS-2035 planlegges som et sterkt krympet sykehus med kraftig redusert behandlingskapasitet sammenlignet med Oslo-sykehusene før fusjonering, der ikke minst Ullevål sykehus dro hovedmengden av behandlinger! Nytt OUS er under-prosjektert ved bruk av uriktige og ikke-dokumenterte kapasitetsberegninger.

Underbudsjettert og dyrt

I tillegg kommer de stadige budsjettsprekkene som viser at hele prosjektet også er underbudsjettert. Helse Sør-Øst beskrev i oktober en totalkostnad for OUS-2035 på ca. 60 milliarder. Med reinvesteringer til 2050 økte beløpet til ca. 63 milliarder. I løpet av de siste dagers hendelser (primo desember) er det blitt lagt til 9,4 milliarder, dvs. vel 72 milliarder så langt for et for trangt og for lite OUS-2035 som ikke engang dekker Oslos sykehusbehov!

Konklusjon

Framskriving av sykehuskapasiteten i Oslo i relasjon til befolkningsveksten mot 2035 er usann, udokumentert og uriktig. Det var en betydelig større sykehuskapasitet i Oslo for 10 år siden da vi hadde fire selvstendige og aktive sykehus, et lavere innbyggertall og rimeligere sykehusbudsjett!

HSØ planlegger sykehusutbyggingen av OUS-2035 på et uetterrettelig, underestimert og underbudsjettert grunnlag. Dette vil gå ut over befolkningen i hele helseregionen både med hensyn til behandlingstilbud og nødvendige ressurser til annen sykehusutbygging!

Dessuten vil det alltid bli et spørsmål om lovligheten ved å legge ned landets største sykehus; Ullevål sykehus!

Bjørg Marit Andersen

professor dr. med., tidligere avdelingsoverlege ved OUS-Ullevål. Interim-styre leder, Redd Ullevål sykehus-aksjonen