Vedtaket om ny sykehusstruktur 31. januar  var knapt tørt på papiret før Einar Busterud blåste i dommedagsbasunen ...

Mange utenfor Hamars grenser oppfatter fortsatt Einar Busterud som en hardkokt bypatriot. Nå kan han vise at han har et langt større format, skriver Roger Andreassen.

Mange utenfor Hamars grenser oppfatter fortsatt Einar Busterud som en hardkokt bypatriot. Nå kan han vise at han har et langt større format, skriver Roger Andreassen.

Av
DEL

leserinnlegg 

Vedtaket om ny sykehusstruktur 31. januar var knapt tørt på papiret før Einar Busterud blåste i dommedagsbasunen. Han er godt trent i kommunikasjon og en dreven debattant som omgående setter ethvert problem på høykant for deretter å gå løs på det med retoriske karateslag. Hans metodikk er muligens å skape så mye støy og støvskyer at det dekker over den lovlig tynne substans i hans egen politiske ryggsekk. Busteruds politiske engasjement synes   å være avgrenset til Hamars snevre interesser uten sideblikk på Hedmarken, det nye fylket Innlandet eller   visjonen om Mjøsbyen som hans   varaordfører Knut Fangberget må målbære.

Vi venter ærlig talt mer av den øverste politiske lederen i en kommune som tar mål av seg til å være innlandshovedstaden for i underkant av 400 000 innbyggere. Hamars folketall utgjør 7,8 % av Innlandets befolkning.    

 
          Ønsker Hamar å være storebror i Innlandet, forventes det interesse og omsorg for søskenflokken.                                                         

En ordfører er i sin fulle rett til å kjempe for kommunens interesser. Det kan man også gjøre i et konstruktivt samarbeid med nabokommunene og fylkespolitikerne. Knut Storberget er påtroppende fylkesmann i Innlandet og tilkjennega nylig    kloke tanker om nødvendigheten av å gi og ta i den krevende prosessen med å konsolidere det nye fylket. Hamars bidrag har vært magert. Det kommer ingenting inn i en lukket hånd. Det tror jeg Hamar før eller senere vil måtte erfare. 

Noen vil kanskje mene at Busterud og hans meningsfeller kjemper den gode strid i sykehusdebatten.   Andre oppfatter det siste utspillet som en kamp mot vindmøller. De mer virkelighetsnære anser kampen for tapt. Uansett motiv og metode er denne kampen kontraproduktiv på et tidspunkt hvor Innlandet sårt trenger rikspolitikernes positive oppmerksomhet, forståelse og gode vilje utmyntet i bevilgninger til samferdsel og sykehus, høyskoler og universitet.


Skulle jeg gi Busterud et oppriktig råd, er det at han   legger ned stridsøksa og bretter opp ermene for å gjøre det beste ut av sykehusvedtaket 31. januar. Hovedlinjene er trukket opp, men målbildet er ennå ikke ferdigtegnet. Påvirkningsmulighetene er til stede. 

Sykehuset Innlandet avd. Hamar er ennå ikke nedlagt. Skulle dette skje, vil Hamar få 9–10 år på omstillingen som jeg tror vil skape flere muligheter enn den fjerner. 

Som ringsaksokning opplevde jeg Moelvenkonsernets kolossale krise i 1989–1990. Over ett tusen arbeidsplasser forsvant med et pennestrøk. Produksjonsarbeiderne og funksjonærene fikk ikke mange ukene på å områ seg. Slik er tilværelsen i det konkurranseutsatte næringslivet. I offentlig sektor råder en helt annen virkelighet. Sykehusansatte mister ikke arbeidet sitt. Det vil være rift om deres arbeidskraft og kompetanse. Allerede i dag pendles det over en lav sko på tvers av fylkesgrenser og kommunegrenser blant de ansatte i Sykehuset Innlandet. Det tror jeg personalavdelingen ved SI vil kunne belegge med nøyaktige tall.

Hamars rådmann Bjørn Gudbjørgsrud tiltrer 1. mai som rådmann i Sandefjord. Kommunen og byen med samme navn har i dag 63 300 innbyggere. Dette er dobbelt så mange som Hamars innbyggertall, og 4000 flere enn Hamar, Stange og Løtens samlede innbyggertall. Har byen Sandefjord eget sykehus? Nei. Dette ble nedlagt i juni 2009, da alle sykehusfunksjoner ble innlemmet i sentralsykehuset i Tønsberg. Fra Sandefjord sentrum til Tønsberg er det 20 kilometer med bil. Dette tilsvarer kjørelengden fra Hamar til et godt stykke opp i bakkene mot Rudshøgda.

Hvordan har befolkningsutviklingen i Sandefjord vært de ti åra etter at sykehuset ble nedlagt? I perioden 2000–16 har Sandefjord hatt en befolkningstilvekst på 15,2 % mot 14,0 % for fylket som helhet. Folketallet øker jevnt og trutt. Det tror jeg også vil skje i Hamar med eller uten sykehus. Hamar er i vekst.

En ordfører har betydelig reell makt. Med makten følger også ansvar. En sykehusstruktur som er god for hele Innlandet vil også være god for Hamars befolkning. Busteruds karriere som folkevalgt hadde et sognepolitisk utspring. Mange utenfor Hamars grenser oppfatter ham fortsatt som en hardkokt bypatriot. Nå kan han vise at han har et langt større format.


Med sin intellektuelle kapasitet og arbeidskraft kan Busterud være Hamarpolitiker med innlandsprofil – billedlig talt to hoder på én hals. De to oppgavene er ikke uforenlige. Dette vil gagne Einar Busteruds politiske ettermæle. Først og fremst vil det gagne Hamar og Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags