Du er en viktig rådgiver når barnet ditt skal velge utdanning. Men hvis du er ærlig med deg selv, kan du nok om teknologiutdanninger?

Nei? Da er du ikke alene. Bare tre av ti foreldre mener de har god nok kunnskap om teknologiutdanning til å gi gode utdanningsråd. Det viser en ny undersøkelse Kantar TNS har gjort for NHO blant jenter i alderen 12 til 19 år, deres foresatte og karriereveiledere.

Seks av ti arbeidsgivere på Innlandet sier de ikke får tak i den kompetansen de trenger. Altfor få av oss jobber som tekniske fagarbeidere, og kun 17 prosent av dem som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi. I Tyskland er tallet 31. Samtidig vet vi at 47 prosent av bedriftene i Hedmark mener de får et større behov for kompetanse innen teknikk/ingeniørfag som følge av digitalisering.

Om bedriftenes behov skal dekkes må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen. Hvordan kan vi hjelpe jenter med å få øynene opp for teknologiyrkene?

NHO-prosjektet «Jenter og teknologi» er laget for å gjøre noe med dette. Vi samler jenter fra 10. klasse til inspirasjonsdager med unge rollemodeller som forteller om sin erfaring med utdanning og jobb innen teknologi. Onsdag 22. november kommer «Jenter og teknologi» til Scandic på Hamar. 230 jenter møter opp for å lytte til unge rollemodeller fra vår region.

Å jobbe som teknisk fagarbeider, ingeniør eller teknolog handler om å forme fremtiden i spennende miljøer, men hvilke miljøer dette er og hva man er med på å skape, må komme bedre fram. Hele 54 prosent av jentene sier de har liten eller svært liten kunnskap om utdanning og yrker innen teknologi.

Foreldre og karriereveiledere ønsker mer undervisning innen teknologi i skolen. På den måten kan elevene bli glad i realfagene tidlig i skoleløpet. Praktisk og variert aktivitet kan gjøre det lettere å forstå hvordan teknologiske produkter og tjenester blir til og virker.

Be skolen invitere en data- eller bioingeniør, eller dra ut for å oppdage teknologibedrifter i nærmiljøet. På Innlandet har vi mange spennende bedrifter innen bioteknologi, skog- og landbruk, VR og industri som kan være med og inspirere. Skog- og landbruksindustriene er også i ferd med å digitaliseres mer enn folk er klar over.

Koding, programmering og IT-sikkerhet bør også inn i skolen. NorSIS på Gjøvik jobber med å spre viten om IT-sikkerhet. Deres undersøkelser viser at ALLE barn har hatt skremmende opplevelser på internett. Barn og unge må lære seg digital dømmekraft, kanskje må vi starte hos lærere og foreldre?     

La oss derfor snakke mer rundt middagsbordet og i klasserommet om hva det vil si å jobbe med CNC, 3D-printing og informasjonssikkerhet. Du som forelder har et ansvar for å sette deg inn i mulighetene. Titt innom sider som Utdanning.no for å lære mer om teknologiutdanninger.