Det nytter ikke å legge seg bakpå og bremse på en utvikling som gir oss mer for pengene

 - Manglende vilje til nytenking og god kostnadsmessig drift er ikke et godt og troverdig møte med de politiske prosessene som står foran oss, skriver Olemic Thommessen.

- Manglende vilje til nytenking og god kostnadsmessig drift er ikke et godt og troverdig møte med de politiske prosessene som står foran oss, skriver Olemic Thommessen.

Av
DEL

debattEtter den siste anbudsrunden for persontogene ligger det an til at staten sparer fem milliarder kroner samtidig som togtilbudet blir bedre med flere avganger og gode systemer for prising av billetter for publikum. I gjennomsnitt for alle anbudene betyr dette en kostnadsreduksjon for staten på 80%!

Dette synes Arbeiderpartiets Anne E. Thoresen – fylkestingsrepresentant og leder for Jernbaneforum for Dovrebanen, er en trist utvikling. Forutsigbart støtter hun opp om opposisjonens akking over de omorganiseringer og anbudsrunder som nå gjør gigantiske besparelser mulig.

I stedet for å sutre over grep som gir resultater burde hun kanskje heller jobbe for at de pengene vi nå sparer kan bidra til større satsinger på viktige jernbaneprosjekter i vår region. To spors IC til Lillehammer, flere ruter til Dombås/Trondheim, sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen, nøkternt prisnivå på billettene og god frekvens på togavgangene er alle saker det er viktig for vår region å kjempe for. Manglende vilje til nytenking og god kostnadsmessig drift er ikke et godt og troverdig møte med de politiske prosessene som står foran oss for å dette på plass.

GD på lederplass viser til tidligere NBS direktør Osmund Ueland som mener vi heller bør bruke flere titalls milliarder på utbygging av to spor enn å spare fem milliarder på anbudsrunder! Et interessant resonnement fra direktøren for den virksomheten som nå taper anbudet fordi andre aktører leverer til en femtedel av prisen! Kanskje er det slik at det blir lettere å finne pengene fortere når man faktisk driver bedre og billigere.

GDs leder holder også begeistringen tilbake og erklærer seg enige med Sp, Ap, SV og Rødt i at det nok hadde vært best å vente litt i påvente av flere erfaringer. Det vil si, tape nye fem hundre millioner i året fordi fagbevegelsen er kritisk.

Saken er at vi har gode erfaringer, og vi behøver ikke gå langt for å finne dem. Da Gjøvikbanen, på kanten av nedleggelse, ble konkurranseutsatt fikk NSB oppdraget. Dette resulterte i videre drift for banen, bedre materiell og flere avganger. Hadde jeg vært journalist, hadde spørsmålet i denne saken vært et annet enn å fyre opp under sutringen – nemlig hvorfor har ikke dette kommet før? Og hva i all verden har Ueland og hans kollegaer i NSB drevet med når en besparelse på 80% er mulig?

Anbud har vært utredet og motarbeidet i flere omganger. Da den rødgrønne regjeringen overtok i 2005 var det første de gjorde å skrinlegge alle planer om konkurranseutsetting. Hva vi har tapt kan vi bare spekulere om, men i alle fall konstatere at det var på høy tid at noe skjedde.

Full utbygging av IC –triangelet er svært viktig for Lillehammer regionen. Hyppigere avganger og kortere reisetid betyr mye for utviklingen hos oss, ikke bare for bedre kontakt med Oslo, men også for utviklingen innenfor Mjøsregionen. I denne sammenheng er også sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen et viktig jernbanepolitisk mål. Inter City triangelet er godt innarbeidet i gjeldende Nasjonal transportplan.

Men vi vet at det er kamp om samferdselsmidlene. Presset mot bomveiene vil ikke gjøre det store regnestykket bedre i årene som kommer. Når det gjelder sammenkoblingen med Gjøvikbanen ligger dette lenger frem og vi må være forberedt på temmelig tøffe tak for også å få dette inn i ny NTP. I denne politiske kampen kommer hver krone godt med. Da nytter det ikke å legge seg bakpå og bremse på en utvikling som gir oss mer for pengene – så får vi heller leve med at det var svensker som trakk det lengste strået denne gangen.

Olemic Thommessen

Stortingsrepr. (H), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags