Fotgjenger, syklist, bilist

- En elektrisk rullestol defineres om fotgjenger og har fartsbegrensing, men i forhold til ett lite barn er den jo ikke akkurat myk.

- En elektrisk rullestol defineres om fotgjenger og har fartsbegrensing, men i forhold til ett lite barn er den jo ikke akkurat myk. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg 

Vet vi hvem er hvem og konsekvensene av det? De fleste av oss tror vel vi vet dette rimelig godt og vi har da gode forklaringer både i Vegtrafikkloven og i informasjon fra f.eks. Trygg Trafikk. Likevel; i løpet av relativt kort tid har det kommet en hærskare av nye transportmidler på veiene våre. Noen er drevet av batterier og strøm, noen av drivstoff og noen er manuelt drevet.

Det er neppe grunn til å tro at utviklingen ikke fortsetter. Dette har sammenheng med at mange av disse transportmidler er så billige at nesten alle har råd til dem - de er fleksible og tar liten plass- og i noen tilfeller som elektriske rullestoler dekkes utgiftene for noen få av det offentlige. Utviklingen har hittil vært raskest i mere bymessige områder med korte avstander, men er på vei også i bygdene

Vi må etter mitt syn se positivt på denne utviklingen og særlig er det gunstig for uføre og eldre, fordi

– en blir mere selvstendig og kan komme ut til butikk og tilstelninger

– en kan komme ut på jobb og til venner og bli mindre ensom

– en sparer miljø og en kan spare offentlig hjelp til visse ting

Alle positive ting har også en motpol, og det er min innfallsvinkel her. Den sterke utviklingen av nye transportmidler kan også skape konflikter i trafikken og det bør vi se nærmere på. Etter mitt syn er det spesielt to ting som er viktig, og det er

– se på om definisjonene av hvem er hvem i trafikken-hvem er egentlig fotgjenger og myk trafikant?

– opplæring på generelt nivå om grunnregler i trafikken som f.eks. vikeplikt

Jeg skal ta ett par eksempler:

En elektrisk rullestol defineres om fotgjenger og har fartsbegrensing, men i forhold til ett lite barn er den jo ikke akkurat myk.

En rulleskiløper er også fotgjenger, men har meg bekjent ikke fartsbegrensing.

En sykkel er teknisk sett ett kjøretøy med de krav det medfører.

Nye transportmidler kommer-vi bør møte utfordringene i tide.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags