Som kjent har Ola Elvestuen overtatt som klima – og miljøminister. Også – som forventet – kom han tidlig med utspill i ulvedebatten. Den gamle troen på fare for innavl, var igjen argumentet som var tillagt størst vekt. I mine øyne klamrer man seg her til en gammel, men udokumentert påstand. Dette er underlig, man forventer en stor grad av seriøsitet i slike spørsmål.
 

Bård Vegar Solhjell – med trosfeller- har tapt sin sak i Oslo tingrett. Her var også innavl tema.

Ole Ulberg tok opp problematikken i GD sist vinter, uten at noen følte seg fristet til å følge opp. Ulberg stiller et vesentlig spørsmål – nemlig om ulven tåler en større grad av innavl enn det som anses som normalt. Det foreligger – så vidt jeg forstår – lite forskning rundt dette spørsmålet.

Den bestanden vi har av ulv i Norge, skulle man tro får påfyll av nytt blod fra så langt borte som Russland. Ut ifra at ulvebestanden i Norge har bygd seg opp gjennom de siste 30–40 åra – uten at innavl så langt har vært noe problem – så vil tiltroen til de forvaltende organer i økende grad svekkes.

Jeg vil komme med et innspill som mange kanskje ikke tenker over – men som er en realitet. I perioden 1947–1953 ble det satt ut 21 moskuskalver på Dovrefjell. Bestanden økte sakte i begynnelsen. Men fra 1960 gikk det rette veien. Sykdom som for eksempel munnskurv – samt avskyting – har holdt bestanden nede på ønsket nivå. Ved tellingen i 2010 besto denne stammen av 240 dyr. I tillegg har man en stamme på Ryøya i Troms og ei i Herjedalen i Sverige. De to sistnevnte er et resultat av flytting og utvandring fra Dovrefjell.

Det som er underlig er at problematikken vedrørende innavl i moskusstammen ikke er tema. Dette selv etter 70 års innavl. Riktignok har de ansvarlige forvaltere av den norske moskusen i mange år gått og ventet på innavlsdepresjon i den lille bestanden. Det virker som om de venter forgjeves.

Ut fra ovenstående må det være lov å be paret Elvestuen/Solhjell om å legge til side argumentet om innavl inntil man har større kunnskap om emnet.