Det er 10 år siden den største vaksineskandalen i moderne tid. Fortsatt løper staten fra ansvaret

Av
DEL

leserinnlegg
Svineinfluensapandemien ble aldri dramatisk, men vaksinen (Pandemrix) som skulle berge 13 000 norske liv, ga alvorlige bivirkninger, uopprettelige skader og, i noen tilfeller, dødelig utgang. Staten påtok seg, og fritok produsenten GlaxoSmithKline, ansvaret for bivirkninger og skader.

Men fortsatt venter vaksineofre på at staten, ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE), skal innfri løftene. Langt de fleste som søkte om erstatning har fått avslag, mange orket ikke ta kampen, mens noen har gått bort.

Helsemyndighetene er bekymret over vaksinemotstand i befolkningen. Det er det all grunn til. Etter et slikt medisinsk selvskudd, burde man gjøre alt for å rette opp skadene og gjenreise tillit.

Hvem visste hva, når?

Verdens helseorganisasjons (WHO) hevdet i april 2009 at «hele menneskeheten er truet». Vår daværende helseminister fryktet at «1,2 millioner nordmenn kunne bli syke». Folkehelseinstituttets (FHI) avsluttende rapport viser at 32 døde av svineinfluensaen i Norge, mens en sesonginfluensa koster mellom 1000 og 1500 nordmenn livet.

I Tidsskrift for Den norske legeforening hevder redaktør Charlotte Haug (06.03.2012) at FHI allerede i mai 2009 visste at viruset var mindre smittsomt enn en vanlig sesonginfluensa, trolig en mild pandemi og med lav dødelighet. Langt alvorligere ar det at FHI samtidig visste at WHOs egen vaksinesikkerhetskomité (GACVS) var bekymret for bivirkningene og ville drøfte hva adjuvans (skvalen) i vaksinen ville medføre av risiko. Haug konkluderer med at helsemyndighetene på tidspunktet for beslutning om massevaksinasjon (23.10.2009) også visste at vaksinen ikke var tilstrekkelig klinisk testet og at GACVS nå var bekymret for alvorlige bivirkninger.

Smittevernekspert og daværende statsepidemiolog i FHI, Preben Aavitsland, har uttalt at «Pandemrix fikk et tragisk utfall. Dessverre var det umulig å vite det på forhånd» (NRK 21.01.2012). I samme oppslag forsikrer direktør Camilla Stoltenberg at komponenter som kan forårsake alvorlige bivirkninger (skvalen) ikke lenger brukes i vaksiner. Begge blottstiller seg all den tid Comparative Toxicogenomics Database (CTD) fastslår at flere autoimmune sykdommer, Gulfkrigsyndromet (GWS) og ALS er «forbundet med skvalen». De visste!

GWS (Kuwait 1990-91), med blant annet ALS (The Lancet 11/2008), mener mange uavhengige forskere skyldtes skvalen i vaksiner som soldatene fikk før invasjonen. Skvalen er også mistenkt for å forårsake autoimmune sykdommer (CDT og PubMed mai 2017). I USA var derfor ikke skvalen tillatt brukt i vaksiner og flere europeiske land valgte svineinfluensavaksine uten skvalen. FHI kjøpe inn vaksine med skvalen. Vaksineofre betalte prisen.

Løftebrudd og tillit

I Aftenposten (10.08.2018) satte professor emeritus og barnelege, Dag Bratlid fingeren på et ømt punkt i debatten om hysterisk vaksinemotstand. Han påpeker at svineinfluensavaksinasjonen har tydeliggjort at «vaksiner kan ha skader ingen kunne tenkt seg. Derfor er det viktig at myndighetene har en åpen behandling av denne problematikken og tar ansvar etter svineinfluensa¬vaksinen.»

Myndighetens holdning er en ganske annen.

Underrapportering

Pasientombudet i Hedmark og Oppland har i brev til Legemiddelverket (LMV) uttrykt bekymring for at det i (minst) fire tilfeller ble unnlatt å melde mistanke om mulig sammenheng mellom alvorlige motornevronsykdommer (ALS/PLS) og Pandemrix. LMV svarer (22.09.2017) at det godt kan være, men vil ikke ta noe initiativ for å etablere en klageordning. LMV mener at det er for vanskelig for helsepersonell å rapportere. Pasienten er altså prisgitt legens vilje og evne(?) til å rapportere.

Løftene og praksis

NPE avslår krav om erstatning med begrunnelsen at det er andre, mer sannsynlige årsaker, og at NPE derfor ikke behøver å ta stilling til om vaksinen kan være årsaken. En «ME-epidemi» etter 2009 ble avvist forårsaket av vaksinen med samme argumentasjon.

Det skal være lettere å få erstatning for skader etter nasjonale vaksineprogram, og det er en omvendt bevisbyrde. Praksis viser noe annet. NPE mener det ikke er nødvendig å legge fram bevis.

Når NPE neglisjerer anerkjente ankepunkter mot skvalen, og LMV ikke tar ansvar for å bedre rapporteringen om mulige bivirkninger, kjemper vaksineofre en tapt kamp.

Ny pandemi

Når WHO varsler en ny pandemi, kan det være alvor. Det kan skje om to år, 10 eller 30 år. Når det skjer er det for sent å starte gjenreisingen av tillit i den delen av befolkningen som husker svineinfluensaskandalen.

Staten og helsemyndighetene kan ikke bruke 10 nye år på å rydde opp. Mistilliten og vaksinemotstanden de selv er skyld i, kan de ikke legge på menigmann, vaksinehysterikere og konspirasjonsteoretikere.

Neste gang er ikke 45 % vaksinedekning godt nok.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags