Et grønnere og smartere Lillehammer trenger en smartby-strategi

SMARTBY: Innsenderen tar til orde for mer smarte miljøløsninger. F.eks. at en søppelbil bare henter søppel når en sensor melder om full søppelbøtte. Bildet viser statsminister Erna Solberg som står bak på en søppelbil basert på nye løsninger.

SMARTBY: Innsenderen tar til orde for mer smarte miljøløsninger. F.eks. at en søppelbil bare henter søppel når en sensor melder om full søppelbøtte. Bildet viser statsminister Erna Solberg som står bak på en søppelbil basert på nye løsninger. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Først – hva er en smartby? En smartby tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide i. En smartby fokuserer på en moderne og bærekraftig byutvikling inkludert gode og grønne levekår, konkurransedyktighet og sikkerhet for fremtidige generasjoner.

Lillehammer Høyre mener innbyggerne, det offentlige og næringslivet i Lillehammer i større grad må samarbeide og bruke teknologi til å lage bærekraftige løsninger folk vil ha som går inn under smartby-konseptet. Vi må finne nye løsninger til å håndtere store samfunnsutfordringer innen transport, helse og velferd, vann, energi og avfall. Nye løsninger som tar vare på innbyggerne, miljøet og kommunens økonomi.

Listen med nye løsninger er uendelig: Energiforbruket kan reduseres betydelig når sensorer sørger for at lamper lyser bare der folk er. Hvis alle søppelbøtter kan få installert målere som varsler når de er fulle, kan søppelbilene hente der det trengs. Gateslukene kan få installert sensorer som kan varsle om sandnivå før det blir oversvømmelse. Offentlig transport kan effektiviseres ytterligere. Kontaktflaten mellom innbyggerne og myndighetene kan forenkles. Og så videre.

Lillehammer Høyre mener Lillehammer vil bli grønnere og smartere dersom det utarbeides en smartby-strategi med føringer, som er politisk forankret og tilrettelagt med standarder og beste praksis. En strategi vil gjøre at ulike etater innen det offentlige, innbyggere og næringsliv har samme mål og navigerer etter samme kart.

En viktig driver i et smartby-arbeid er teknologi. Økt bruk av IKT og digitalisering sparer samfunnet for penger og skåner miljøet og klimaet for unødvendige belastninger.

I en smartby er dessuten samarbeid avgjørende. Med innbyggernes behov i sentrum, og med god samhandling på tvers av sektorer, aktører, næringer og fagdisipliner, er forutsetningene til stede for å utvikle nye og smartere løsninger.

Sist, men ikke minst, er innbyggere en avgjørende driver i et samfunn som tenker og handler smart. Uten engasjement og involvering fra dem som bor og arbeider i Lillehammer vil vi gå glipp av kreative bidrag i utviklingen av bedre løsninger og tjenester.

Summen av ny bruk av teknologi, samarbeid og innbyggerinvolvering er store potensielle gevinster i økonomi, bærekraft og livskvalitet.

Den teknologiske revolusjonen vi nå er vitne til kommer til å endre hele samfunnet vårt. Lillehammer Høyre mener det er viktig at vi setter oss selv i førersetet i denne utviklingen og utarbeider en smartby-strategi.

Ikke minst er dette naturlig gitt Lillehammers rolle som vertskommune for Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Vi har i tillegg engasjerte innbyggere og et stort IKT- og høyskolemiljø i regionen vi kan bygge på. Lillehammer har derfor alle forutsetninger til å bli best i landet på teknologiske løsninger som gjør kommunen vår til en bedre by å leve, bo og arbeid i.

Lillehammer Høyre vil arbeide for et grønnere og smartere Lillehammer. Da trenger vi en smartby-strategi for å bli smartere sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags