Troverdighet?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Høyres ordførerkandidat Oddvar Møllerløkken har tatt pennen fatt igjen. Innlegget gir grunn til å stille flere spørsmål.

Høyre er nå svært bekymra for Lillehammer kommunes gjeld. Isolert er 2,8 milliarder i gjeld svært mye penger. Heldigvis skal ikke alt betales på en gang. Å sikre en kommuneøkonomi som er rusta for å møte framtidige utfordringer har vært viktig denne perioden. Det er bygd opp et disposisjonsfond på omkring 160 millioner i løpet av tre–fire år.

Det er grunn til å spørre Høyre om en ting: hvilke av de låneopptakene som er gjort denne perioden har Høyre stemt imot?

I innlegget gjentar Møllerløkken nok en gang at bare vi endrer budsjettprosessen så skal alt bli så meget bedre. Vel, prosessen bidrar ikke med midler inn i budsjettet. Det er opp til det enkelte parti å forberede seg på at kommunebudsjettet skal behandles på høsten. Årsmelding og årsregnskap som kommer på våren er gode dokumenter å ta tak i. Tidligere var det slik at økonomi- og strategiplan ble vedtatt i juni og budsjettet i desember. Det var ikke mere penger i kassa av den grunn.

Møllerløkken slipper katta ut av sekken også. Det fremmes forslag om å sette helse og omsorg ut på anbud. Han prøver seg på en finte om at det ikke handler om ideologi, men om løsninger. Er man opptatt av å finne løsninger på helse og omsorgsutfordringene i Lillehammer, roper man ikke på dårlige løsninger som vi vet ikke fungerer, da setter man seg ned med de ansatte og jobber i fellesskap for å møte framtida.

Privatisering av omsorgstjenester vil ikke løse noe som helst problem, de vil skape nye og øke kostnader. Såkalte transaksjons- og kontrollkostnader vil måtte legges på. Det Høyre og ikke sier noe om er dette: Skal en privat tjenesteyter på banen, så skal disse, naturlig nok, sitte igjen med et overskudd. Høyre vil bruke mindre penger på omsorgssektoren, vil ha bedre kvalitet på tjenestene og at private skal tjene penger på omsorgen til de gamle og syke. Hvordan går dette regnestykket opp?

Det gjentas at vi må ha større fokus på verdiskapning. Vi er alle enige om at det må skapes arbeidsplasser. Arbeid til alle må fortsatt være jobb nr. 1. Glad for at Høyre er enig med AP der. Men Høyre sier ikke noe om at det overskudd som et selskap produserer her på Lillehammer får ikke kommunen noe av, selskapskatten går uavkortet til staten. Positiv ringvirkning av flere arbeidsplasser er at flere kommer i jobb, og bidrar til fellesskapet.

Høyre sin ordførerkandidat burde og være så ærlig og si at med dagens regjering sin sentraliseringsiver så kan Lillehammer tape mange arbeidsplasser, det som har vært ansett som relativt trygge statlige arbeidsplasser, rives nå opp og flyttes i en ideologisk kamp for å sentralisere Norge.

Til slutt kommer Møllerløkken med den samme gamle visa om at Høyre vil at eiendomsskatten skal ned.

Ved de to siste budsjettbehandlingene i kommunen kan man finne disse opplysningene i protokollene:

14. desember 2017 sak nr. 115/17 vedtakspunkt 5 omtaler eiendomsskatten. Kommunestyre vedtok å sette denne til 5 promille og redusert sats på 3,8 promiller for boliger og fritidsboliger. Høyre, sammen med FrP, KrF og MDG, foreslo 26 punkter i saken, som alternativer til det som ble vedtatt. I forslagene var det tre punkter om beregning av eiendomsskatt og bruk av inntektene. Ingen av disse omhandlet å redusere eiendomsskatten.

13. desember 2018 sak nr. 107/18 Vedtakspunkt 6 omtaler eiendomsskatten. Kommunestyre vedtok å sette denne til 5 promille og redusert sats på 3,8 promiller for boliger og fritidsboliger. Høyre, sammen med FrP, KrF og MDG, foreslo 21 punkter i saken, som alternativer til det som ble vedtatt. Ingen av disse omhandlet å redusere eiendomsskatten.

Høyre har hatt mulighet til og foreslått lavere eiendomsskatt men ikke gjort det.

Hvor er troverdigheten da?

Les også: Økonomi, prioriteringer og verdiskaping

Vassdokken Knut Arne

Kommunestyrerepresentant AP

Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken