Barnevernløftet

SV vil ha en bemanningsnorm for barnevernet, med maksimalt 15 barn per saksbehandler.

SV vil ha en bemanningsnorm for barnevernet, med maksimalt 15 barn per saksbehandler. Foto:

Av
DEL

leserinnleggAnsatte i kommunale barneverntjenester er under et stadig større arbeidspress. Det har vært en stor økning i antall saker til barnevernet, og regjeringen har ikke fulgt opp med mer penger. SV prioriterte barnevernet da vi satt ved makten. Det er på tide med et nytt løft for de mest utsatte barn og unge i barnevernet.


Barnevernet mottok 58.300 bekymringsmeldinger som gjaldt 52.100 barn i 2016, som er en økning på 7 prosent fra 2015, ifølge SSB. Tallene viser også at bare 18 prosent av meldingene ble lagt bort i 2016, mens det samme gjaldt 20 prosent i 2015, og 21 prosent i 2014. Dette har resultert i større arbeidsmengder og mindre tid for de barnevernansatte.

Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer de fleste ansatte i barnevernet, har gjennom en undersøkelse fra 2015 vist at 80 prosent av ansatte i kommunalt barnevern mener at den totale arbeidsmengden er for stor og hindrer dem i å gjøre en god nok jobb. Ansatte har hatt opp imot 30 til 50 barn hver. Slitasjen og vedvarende press bidrar til at 1 av 3 barnevernansatte slutter årlig.


Styrking av barnevernet er en forutsetning for at de ansatte skal kunne beskytte de aller mest sårbare blant oss. Dette er jo grunnen til at SV fikk satt av mye penger til flere ansatte i barnevernet mens de satt ved makta. For 2011 øremerket regjeringen 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet. Midlene har gitt 400 nye stillinger og en økning i årsverk på over 12 prosent fra 2010 til 2011. Det ble også bevilget 52 millioner kroner til å heve kompetansen i barnevernet.

For 2012 ble det øremerket ytterligere 50 millioner kroner, dermed var til sammen 290 millioner øremerket det kommunale barnevernet.

For 2013 ble det øremerket enda 205 millioner kroner. Dermed var den totale summen øremerkede midler oppe på 495 millioner kroner.

For 2014 foreslo den rødgrønne regjeringen 85 millioner kroner øremerket til det kommunale barnevernet. Totalt 580 millioner kroner, som tilsvarte bortimot 1000 stillinger.


Den nåværende regjering fulgte opp de rødgrønnes økning i budsjettforslaget i 2014. Da regjeringen i 2015 for første gang skulle lage sitt eget budsjett var dette borte. de økte da bevilgningen med kun 20 millioner kroner, et veldig lavt beløp. I 2016 la ikke regjeringen inn noen økning. Gjennom forhandlingene i Stortinget ble det økt med 30 millioner kroner. For 2017 økes budsjettet med bare 10 millioner kroner, det dekker ikke normale kostnadsøkninger.

Ved å ikke øremerke stillinger til barnevernet har regjeringen og støttepartiene avsluttet SV`s barnevernløft. Dette på tross av at arbeidsmengden til de ansatte i barnevernet, og antall bekymringsmeldinger har økt. Høyre og Frp har sviktet barnevernet ved at den opptrappingen SV innførte, er stanset, og nå er tilskuddsordningene så små at de ikke dekker kostnadene.


SV vil innføre en bemanningsnorm for barnevernet basert på anbefalingen fra FO og Fagforbundet – maks 15 barn per saksbehandler. En slik bemanningsnorm for det kommunale barnevernet vil være en viktig veiledning for hvor mange barn og familier en barnevernansatt bør ha ansvar for. Regjeringen har brukt over 20 milliarder kroner i skattekutt, særlig til den økonomiske eliten. I SV`s alternative budsjett for 2017 er den totale økningen på barnevern 585 millioner kroner. Dette er blant annet penger til kommuner som har enslige, mindreårige asylsøkere, til styrking av barnevernet generelt og til å gi Oslo kommune faktisk dekning av kostnader de har til barnevern.


SV mener den eneste holdbare løsningen er å få lovfestet en maksimal grense for antall barn og familier per barnevernansatt ved å innføre en bemanningsnorm.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags