Er fastlegeordningen god nok?

Flere kommuner har gått over til kommunal ansettelse av fastlegene. KrF mener at dette også må vurderes.

Flere kommuner har gått over til kommunal ansettelse av fastlegene. KrF mener at dette også må vurderes. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg
Helseministeren mener at kommunene kan skylde seg selv for fastlegemangelen. KrF mener vi trenger en evaluering av hele ordningen og at den må komme nå.

Fastlegestillinger over hele landet utlyses gang på gang fordi det ikke kommer kvalifiserte søkere. En av tre fastleger er over 55 år. Det utdannes for få leger i Norge og det stor konkurranse om studieplassene. Kommunelegen i Lillehammer slo tidligere i år alarm etter at en stilling ble stående ubesatt etter fire utlysninger og VG forteller at også Gjøvik må lyse ut fastlegehjemlene flere ganger på grunn av mangel på kvalifiserte søkere.

KrF mener at er god grunn til å ta en grundig kikk på om ordningen fungerer godt nok og det haster. Fastlegene er pålagt mange nye oppgaver, for eksempel utvidet ansvar for oppfølging av sykemeldte og oppfølging av pasienter med store pleiebehov som skrives ut av sykehusene og over til kommunene som følge av samhandlingsreformen. Likevel har ikke ressursene til fastlegeordningen økt særlig mye. Det gjør at arbeidet blir slitsomt, og stillingen mindre attraktiv.

Å legge til rette for god rekruttering til allmennmedisin er en forutsetning for en god fastlegeordning i fremtiden. Vi vet at 50% av norske medisinstudenter utdannes i utlandet hvor allmennmedisin som fag er nedprioritert. KrF mener at Norge selv bør ta ansvar for å utdanne fremtidens fastleger. Universitetet i Stavanger er blant dem som har kapasitet til å utdanne flere uten at Regjeringen har foreslått å utnytte denne kapasiteten.

Et annet konkret tiltak kan være å legges til rette for flere utdanningsstillinger i allmennmedisin. KrF gjennomslag for forsøksprosjekter i noen kommuner i Hordaland og i Sogn og Fjordane har gitt så gode resultater at helsedirektoratet utvider prosjektet med ett år.

Normalen for fastleger er å være selvstendig næringsdrivende, ved årsskiftet gjaldt det 95% av dem for å være nøyaktig. VG forteller at prisen for en fastlegehjemmel med en godt opparbeidet pasientliste på Gjøvik ligger på rundt 1,2 millioner kroner. I tillegg til legeoppgavene vil da fastlegen ha arbeidsgiveransvar for de andre ansatte samt ansvar for daglig drift. Det første gjør terskelen inn ganske høy for unge leger i etableringsfasen, mens det siste gjør jobben enda mer krevende og spiser tid fra pasientoppfølging. Flere kommuner, deriblant Gausdal har gått over til kommunal ansettelse av fastlegene. KrF mener at dette også må vurderes. Vi utfordrer helseminister Høie til å vurdere om ordningen faktisk fungerer optimalt, fremfor bare å spille ballen tilbake til kommunene. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags