Invitasjon til en ny regjering

Vekst: Reiseliv er den næringa med størst vekst globalt. For Oppland byr det på store muligheter, mener fylkesordfører Even A. Hagen.Foto: Ketil Sandviken

Vekst: Reiseliv er den næringa med størst vekst globalt. For Oppland byr det på store muligheter, mener fylkesordfører Even A. Hagen.Foto: Ketil Sandviken

Av

Fylkesutvalget krever at ei ny regjering forplikter seg på områder som er viktige for Oppland. Vi satser allerede på de områdene der vi har og tar en nasjonal posisjon, men vi kan få til enda mer med nasjonal drahjelp.

DEL

leserinnlegg 

De næringene vi trekker særlig fram er bioøkonomi, reiseliv, informasjonssikkerhet og industri. Innlandsutvalgets rapport må opp av skuffen!

Bioøkonomi gir store muligheter for å utvikle ny teknologi, skape grønne arbeidsplasser og finne klimavennlige løsninger. Oppland og Hedmark har sammen vedtatt en offensiv bioøkonomistrategi. Den nye regjeringa må satse på landbruk, skog og industriell utvikling av trebaserte produkter gjennom å utbedre flaskehalser for næringa, styrke Innlandets ledende posisjon innen tremekanisk industri og bioenergi, og øke investeringene i skogbruket.

Reiselivet er den næringa med størst vekst globalt, og potensialet i Norge er stort. Oppland er det største hytte- og campingfylket, og som et stort arrangementsfylke fyller selger vi senger hele året. For at næringa kan blomstre videre, må den digitale infrastrukturen bygges ut. Midler må målrettes for å utvikle bærekraftige reisemål.

Utslippsfri transport er målet og ladestrukturen må bygges ut. Statlig finansiering av Leirin charterflyplass må på plass. Det må initieres et nasjonalt reiselivsløft som underbygger våre unike muligheter og kvaliteter.

Cyber- og informasjonssikkerhet er essensielt i vårt stadig mer digitaliserte samfunn. Vi må sammen stimulere til forskning og næringsutvikling innenfor cyber- og informasjonssikkerhet i tilknytning til de internasjonalt ledende miljøene på Gjøvik og på Jørstadmoen. For videre utvikling har vi satt av midler til blant annet cyber range, og inviterer staten med på satsinga.

Industrien er en bærebjelke i det norske samfunnet. Raufoss-klynga er en av Norges mest innovative og høyteknologiske industrimiljøer, og staten må legge til rette for sterke klynger.

Staten må ta et hovedansvar for digitalisering av Norge, slik at norsk næringsliv blir bedre rusta for den grønne omstillinga. Sammenhengende utbygging av transportkorridorer er også avgjørende for et konkurransedyktig næringsliv.

Kunnskap er det viktigste vi kan investere i for framtida. Gjøvik er universitetsby, og vi jobber for at også Lillehammer skal bli det. Sammen med kunnskapsmiljøene må det investeres i forskning og utvikling.

Oppland vil gå i front for innovasjon i offentlig sektor i samarbeid med næringslivet, NTNU og HINN. Innlandet har Norges største og beste fagskole, og videre fagskolesatsing er viktig for å gi ungdom og voksne riktig kompetanse. Yrkesfagene må få et realt løft, og vi må jobbe sammen for å garantere alle som ønsker det en læreplass.

Flertallet i fylkesutvalget er også tydelige på at regionreformen må revurderes. Den nye regjeringa må respektere lokaldemokratiet. Fylkestingene i Oppland og Hedmark har vedtatt at vi ønsker å bestå som to fylkeskommuner, og det må den nye regjeringsplattformen slå fast at skal følges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags