La Oppland fylke leve!

Av
DEL

leserinnleggÅrets stortingsvalgkamp skiller seg grunnleggende fra alle tidligere ved at dette kan bli den siste valgkampen i Oppland fylke slik vi kjenner det.

En viktig del av sentraliseringspolitikken til regjeringen fra Høyre og Frp har vært en dramatisk reduksjon av antallet kommuner rundt i vårt langstrakte land. De ble stoppet av massiv folkelig motstand rundt i Oppland: Overalt hvor det ble avholdt lokale folkeavstemninger, sa flertallet utvetydig nei til kommunesammenslåinger.

Da innbyggerne stemte nei med klar margin i alle de tre kommunene på Toten og Gjøvik, ble Høyres reaksjon i Gjøvik kommunestyre et oppsiktsvekkende forslag om at man likevel skulle slå dem sammen. Regjeringen la heldigvis bort det forslaget, men foreslo i stedet da en tvangssammenslåing av fylkene Hedmark og Oppland – til tross for at begge fylkestingene med klar margin hadde sagt nei.

Regjeringens manglende respekt for lokaldemokratiet er svært betenkelig. For oss i SV er det for øvrig vanskelig å se gode argumenter for en tvangssammenslåing av to fylker som fungerer godt som naboer og har vel fungerende fylkesdemokratier. Avstandene blir jo de samme selv om fylkesgrensene flyttes, og resultatet vil i mange sammenhenger da bli økte interne reiseavstander som medfører både økonomiske kostnader og miljøbelastninger.

Det er en åpenbar fare at distriktskommunene i begge fylker får svekket politisk representasjon, og at kommuner både lengst nord og lengst sør i dagens Oppland vil søke seg over mot andre regioner. Sett fra Oppland er det også fare for at Hamar med sin nærhet til Oslo-området vil komme langt bedre ut enn opplandsbyene hva angår statlige arbeidsplasser, og at dette gir et dårligere marked for privat næringsliv i Lillehammer og Gjøvik.

Illustrerende nok valgte regjeringen raskt Hamar som hovedkvarter for det nye politidistriktet. Regjeringens påstand om at resultatet vil bli en styrkning av fylkes-/regionnivået er lite overbevisende når man ikke foreslår å gi den nye «region Innlandet» flere nye oppgaver. Begge regjeringspartiene har da også lenge vært for å legge ned fylkesnivået. At Høyre og Frp ønsket en tvangssammenslåing var etter dette ikke uventet. At Venstre inntok rollen som liberalister for tvangssammenslåing og sikret regjeringen støtte i Stortinget, var mer oppsiktsvekkende og mye mer skuffende.

Tvangssammenslåingen av Hedmark og Oppland er vedtatt i Stortinget, men ikke gjennomført. Den kan lett avlyses dersom en ny regjering og et nytt stortingsflertall etter valget ønsker det.

Ap i Oppland har vært prisverdig klare på sin motstand mot sammenslåingen, men partiledelsen deres nasjonalt er dessverre langt mindre klare i saken. Får vi en ny rødgrønn regjering, blir det trolig avgjørende om SV sammen med Sp har nødvendig styrke til å reversere tvangssammenslåingen der. En stemme til SV er i år dermed en utvetydig og viktig stemme for å la Oppland leve videre som eget fylke!

Hans Olav Lahlum

Førstekandidat Oppland SV

Gjøvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags