Omtrentlighet holder ikke i forsvarspolitikken!

Av
DEL

leserinnleggIvar Odnes viser at omtrentligheten fortsetter i Senterpartiet når han snakker om Riksrevisjonens rapport. Den tok for seg situasjonen i 2015, ikke dagens  tilstand, og flere tiltak ble iverksatt da manglene ble kjent. Dermed kunne både forsvarssjefen og politidirektøren fortelle i høringen, som Odnes nok bare har hørt deler av, at samarbeidet og tilstanden er bedre nå. Odnes ville også ha hørt at Sjefen for Heimevernet forventet at den operative tilstanden i Heimevernet ville bli bedre allerede i år som følge av budsjettøkningen og innhentingen av vedlikeholdsetterslepet som regjeringen har gjort.

Jeg vil også minne Odnes om at 300 millioner kroner, som han hevder vil fullfinansiere Heimevernet, er omtrent den samme summen som Senterpartiet kuttet fra Heimevernets budsjetter i forrige regjeringsperiode. Med det sier han altså at vi kunne hatt et fullfinansiert Heimevernet dersom det ikke hadde vært for Senterpartiets styring. Det kan jeg være enig i. Odnes skryter videre av Senterpartiets alternative budsjett for 2017, men unnlater å si at de kun la på en brøkdel av dette i de alternative budsjettene i 2015 og 2016. Det nytter ikke å bare prioritere Forsvaret i valgår, Odnes. Det gjennomskuer velgerne.

For Forsvaret og hele landets sikkerhet er det flott at Senterpartiet har gjort det samme som Høyre, og programfestet målet om å bruke 2 % av BNP på forsvar. I denne regjeringsperioden har vi gått fra å bruke 1,48 % til 1,61 %. Vi er på god vei. Men mens alle partiene på borgerlig side er enige om 2 %-målet, spriker det voldsomt på rødgrønn side. Verken SV, Rødt eller MDG vil forplikte seg til NATOs mål. Og når Senterpartiets storebror, Arbeiderpartiet, snakker om hva de vil bruke 15 milliarder kroner i økte skatter på, nevnes ikke styrking av forsvarsevnen. Det er dermed helt på sin plass å stille spørsmål ved hvorvidt Forsvaret igjen vil bli nedproritert av de rødgrønne.

Kari-Anne Jønnes, 2.kandidat, Oppland Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags