Rettferdig skatt og pensjon

Av
DEL

leserinnleggArbeiderpartiet vil ikke ha økende ulikhet. Vi vil ha et mer rettferdig Norge, slik vi egentlig kjenner landet vårt. Små forskjeller er grunnleggende for å sikre enkeltmenneskets virkelige valgfrihet og et varmt og velfungerende samfunn for alle. Da må vi heller aldri glemme de mange arbeidsledige, for de er fortsatt altfor mange, og bruker penger på tiltak som faktisk får flere ut i jobb.

Arbeiderpartiet mener Fremskrittsparti- og Høyre-regjeringa har gjort flere valg som har tatt Norge i feil retning. Deres hovedprioritering er skattekutt til de som har mest fra før, noe som øker de økonomiske forskjellene mellom folk. De finansierer disse store gavepakkene til de rikeste blant annet gjennom ubegripelige, usosiale velferdskutt, og tatt store lån fra framtidige generasjoner med rekordhøy oljepengebruk.

De fleste i Norge har fått noen få kroner i skattekutt per dag, de rikeste sparer hundretusener årlig på regjeringens politikk. For folk flest spises skattekuttene fort opp av økt barnehagepris, økte egenandeler og avgifter, blant annet flyseteavgiften, som Frp- og Høyre-regjeringa ikke har hatt noen skrupler med å innføre.

De to høyrepartiene skyver foran seg at skattekutt skaper nye arbeidsplasser når de øser ut av fellesskapets midler til de rikeste. Regjeringspartiene klarer ikke bevise sin påståtte effekt av skattekutt, så vi i Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget ba Statistisk Sentralbyrå beregne ulike innretninger av finanspolitikken. Beregningen viste at skattekutt er et svært kostbart og lite effektivt tiltak for økt sysselsetting, noe vi har beskrevet i vårt alternative budsjett for 2017.

For hva det koster å utløse EN arbeidsplass gjennom skattekutt, kunne vi fått 15 arbeidsplasser i privat sektor ved heller å prioritere offentlige investeringer.

Vi kunne fått nesten 70 ganger flere arbeidsplasser dersom vi heller prioriterte kjøp av varer og tjenester som i offentlig regi. Og det "koster" i snitt nesten 65 millioner kroner det første året å skape EN ny arbeidsplass gjennom skattekutt. Skattekuttene slik Frp og Høyre står for skaper ikke nevneverdig flere arbeidsplasser, om i det hele tatt noen, men først og fremst økte forskjeller mellom folk.

Vi vil ha mindre forskjeller og bruke de store pengene på de viktigste oppgavene, som skole, og helse og omsorg, og tiltak som virker for å få flere i arbeid.

De som har mest skal bidra mest og vil oppleve skatteskjerpelse, men folk med vanlige inntekter får ikke økt skatt med ny Arbeiderparti-ledet regjering. For personer med inntekter inntil 600 000 kroner i året vil skatten være omtrent den samme eller litt lavere enn i dag. 90 prosent av pensjonistene får lavere eller omtrent samme skatt som nå. Tre av fire pensjonister betaler ikke formueskatt, og personer som ikke betaler formueskatt i dag skal heller ikke gjøre det med ny Arbeiderparti-ledet regjering. Det er også verdt å merke seg at et par kan eie en nedbetalt bolig verdt inntil 11,6 millioner uten å få formueskatt.

I tre av de fire årene Frp og Høyre har vært i regjering har pensjonistene mistet kjøpekraft. Måten pensjonene fastsettes på i dag slår urettferdig ut. Vi mener pensjonene også må opp når lønningene øker. Derfor ønsker vi en ny modell for regulering av pensjoner som sikrer mer rettferdig, trygg og stabil pensjon. Alle skal med - også i lønnsutviklingen, sjølsagt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags