En av de sakene som har vært veldig viktig for innbyggerne i Oppland og for Pensjonistpartiet er sykehussaken.

Denne saken har nå pågått i 15 år og har kostet masse penger som kunne vært brukt på innkjøp av nytt utstyr og behandling av pasienter.

Vi mener at sykehusene må være der folk bor, og at de må ha akuttfunksjoner.

Et nytt storsykehus vil dessuten medføre at kommunene i fylket vårt får mange ekstra oppgaver og utgifter som de ikke har kapasitet til å klare.

Vi ønsker derfor at sykehusene på Gjøvik, Lillehammer og Reinsvoll skal bestå som fullverdige sykehus med nødvendige akuttfunksjoner.

Vi er også for at sykehuset på Reinsvoll skal opprettholdes.

Vi er imot et nytt storsykehus for Oppland og Hedmark.