Svaret er JA! Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort på vegne av Norges Fredsråd, og der hele 77 prosent av Norges befolkning mener at utenriks- og forsvarspolitikk må inn i valgkampen.

Derfor er det gledelig å registrere at folk er mer interessert i denne tematikken enn det avisforsidene og debattsidene ofte gir inntrykk av, og med klar beskjed til politikere og media at mer fokus på de viktige freds- og utenriksspørsmålene ønskes velkommen i valgkampen!

Fredsbevegelsen ber politikere som skal styre landet vårt i de neste 4 årene bidra til endre kurs mot en bedre verden, og krever bl.a.:

La ikke Norges plass fortsatt stå tom i forhandlingene om atomvåpenforbud!

7. juli stemte 122 land for FN-avtalen mot atomvåpen uten at Norge var med.

Vi må igjen gjøre Norge til en aktiv pådriver for det internasjonale forbudet mot atomvåpen. Både folkemeninga og Stortingsflertallet har lenge ønsket at Norge skal være ledende i det internasjonale arbeidet mot disse våpnene.

20. september undertegnes avtalen!

Stans utstasjonering av amerikanske soldater i Norge!

Utstasjoneringen av 300 US marines i Trøndelag innebærer en urovekkende nytolkning av langvarig norsk basepolitikk, og burde gjøres om. Tidligere søkte norsk politikk å berolige framfor å avskrekke overfor Russland. De amerikanske soldatene er et uttrykk for at Norge tar steg bort fra et nasjonalt og defensivt innrettet militærvesen.

Flytt pengene fra våpenkappløp og krig til fred, utvikling og miljø!

Begynn med å stoppe/ redusere innkjøp av F-35 kampfly (samlet pris over 250 milliarder).

Militarismen tilfører økosystemet skrap, tungmetaller, kjemiske gifter og radioaktive utslipp/ partikler som forurenser luft, jord og vann. Det er et paradoks at militærsektoren, som skal ivareta menneskelig sikkerhet, bidrar til å ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner.