Kraften i det gode samspillet mellom distriktsbutikken og kommunen

Merkur programmet skal  få til et tettere samarbeid mellom kommune, butikk og lokalsamfunn. Nærbutikken på Lalm er en av flere som har vært omfattet av programmet.

Merkur programmet skal få til et tettere samarbeid mellom kommune, butikk og lokalsamfunn. Nærbutikken på Lalm er en av flere som har vært omfattet av programmet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt

Distriktsbutikkene er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i mange norske kommuner. Et godt samspill mellom butikken og kommunen er noe begge partene tjener på, og kan bety et være eller ikke være for mange små bygdesamfunn.

Distriktssenteret har spurt over 230 drivere av distriktsbutikker rundt omkring i landet hvordan de opplever at kommunen ser på butikkene som en aktør i den lokale samfunnsutviklingen. Svarene fra butikkdriverne, også de nærmere 30 fra Hedmark og Oppland, forteller med tydelighet at de forventer mer oppmerksomhet fra og samarbeid med vertskommunen enn det de opplever i dag. 

Hva sier så kommunene? Vi har nylig gjort en enkel kartlegging i en del kommuner i Hedmark og Oppland. Her har vi spurt noen ordførere, rådmenn og næringssjefer om hvordan kommunene ser på betydningen av de små butikkene i sine bygdesamfunn. Om de inngår som en del av kommunale planer og bygdeutviklingstiltak, og om butikkene utfører tjenester på vegne av kommunen? Vi kan oppsummere svarene fra kommunene på denne måten:

  • Distriktsbutikkene blir sett på som en viktig og til dels svært viktig aktør for bygdeutviklingen i sine lokalsamfunn. 
  • Butikkenes betydning og funksjon er i liten grad tatt inn i kommunale utviklingsplaner, og er i liten grad med som aktører i kommunale utviklingsprosjekter.
  • Det er få eksempler på at butikkene utfører kommunale tjenester, men flere kommuner er åpne for å se nærmere på dette.
  • Kommunene er opptatt av å styrke samarbeidet med butikkene og skape vinn- vinn både for kommunen, lokalsamfunnene og butikkene. Kunnskap om gode eksempler på slike samarbeid fra andre kommuner i landet etterspørres. 

I Sel kommune i Guldbandsdalen og Vang kommune i Valdres er det flere små grendebutikker. Sitatene under er betegnende for flere av de svarene som kommer fra kommunene i Hedmark og Oppland.

«Butikkene er svært viktige for funksjonsdyktigheten og attraktiviteten til bomiljøet, som nav og møteplass og for utviklingen av turiststeder og hytteområder», sier ordfører Dag Erik Pryhn i Sel kommune.

«Vi er åpne for å se nærmere på om det er tjenester vi konkret kan samarbeide med butikkene om. Vi ville hatt god nytte av å høre om gode eksempler på dette fra andre kommuner og som kan ha konkret overføringsverdi også for Vang kommune», sier ordfører Vidar Eltun i Vang kommune.

Merkurprogrammet er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Programmet har hatt flere samarbeidsprosjekt med kommuner for utvikling av butikken som bygdas møteplass og servicesenter, og startet i 2017 et utviklingsprosjekt "Kommunen og nærbutikken" i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Distriktssenteret. Målsettinga er nettopp å få til et tettere samarbeid mellom kommune, butikk og lokalsamfunn. Dette prosjektet er per i dag avgrenset til 7 kommuner og 14 nærbutikker i Sogn og Fjordane. 

Det finnes allerede mange eksempler på godt samarbeid mellom distriktsbutikker og kommuner. Noen steder fungerer butikken som kommunens servicekontor. Mange driver turistinformasjon. Miljøstasjoner drives av butikker etter avtale med kommunene. Utkjøring av varer og tilsynsoppgaver for eldre i bygda er også eksempler på godt samspill mellom butikken og kommunen. 

Distriktssenteret overtar ansvaret for Merkurprogrammet fra 2019. Det er et mål at koplingen mellom butikkutvikling og bygdeutvikling skal styrkes. Nærbutikkens rolle i lokalsamfunnet må bli tydeligere i kommunale planer og i lokale samfunnsutviklingstiltak. Dette vil både kommunene og de små distriktsbutikkene tjene på. Og kanskje det viktigste av alt: Det vil være viktig for bosetting og næringsutvikling i distriktene. Dette ser Distriktssenteret fram til å bidra til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags