Flykter Høyre fra ansvaret?

Terje Rønning

Terje Rønning Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Høyres ordførerkandidat Oddvar Møllerløkken skriver på GD.no (31.5) et innlegg om hvilke av kommunestyrets vedtatte mål som må brytes i 2019. Kommunestyret har visst at disse målene ville bli utfordret, grunnet det er som skjedde i perioden 2011-15, da Venstre også satt i opposisjon. Jeg er enig med Møllerløkken i at dette fører til en krevende situasjon framover.

Møllerløkken presenterer så det eneste forslaget Høyre har hatt denne perioden, nemlig å starte tidligere med budsjettprosessen. Venstre er ikke imot det. Det er heller ikke noe nytt å starte i mai med budsjett. I forrige periode gjorde kommunestyret nettopp det. Fondene ble likevel tømt. Det som er nytt i denne perioden er at vi får økonomisk rapport i formannskapet hver måned. Dette fikk Høyre og Venstre gjennomslag for mot slutten av forrige periode.

Jeg forstår ikke hvorfor Høyre ikke bruker denne muligheten i formannskapet til å si ifra og komme med forslag. Jeg overhørte formannskapets debatt om første kvartalsrapport, og det kom ingen andre forslag enn vedtatt budsjett. Under debatten i påfølgende kommunestyremøte foreslo jeg at ordføreren innkaller gruppelederne til møte for å starte dialog. Jeg ble latterliggjort av Høyre og Sp. Jeg mente det jeg sa, og hadde tenkt å bruke min makt i posisjonen til å få til dette møtet. Når skal vi i gang? Det gjenstår to kommunestyremøter før kommunevalget, deretter er det ikke møte før midten av oktober. I slutten av oktober kommer rådmannens budsjettforslag.

Møllerløkken har noen forslag i sitt innlegg. Det første er å «bare» bevilge 50 millioner Terrassen, ta bort ti. Det kan se ut til Møllerløkken tror det allerede er bevilget 60 millioner til Terrassen. Det er det ikke. Det er satt av en ramme i økonomi og handlingsplanen.

For det andre vil han selge brannstasjonen, og sier at det har Høyre foreslått. Venstre er helt enig, og Roger Granum fra Venstre hadde dette forslaget i GD for flere år siden. I budsjettet for 2019 er det bestilt en sak på salg av Ekrom skole og brannstasjonen,

Det tredje er anbud på helse og omsorgssektoren. Venstre er ikke opptatt av hvem som leverer helsetjenestene, bare de er gode. Jeg er redd anbud blir en dyr og langdryg prosess, og trenger vi mer uro i Helse nå? Jeg ser heller ikke hvor vi sparer noe. Dette hadde det vært fint og fått forklart i et møte.

Så kommer vi til gjeld. Møllerløkken er som alle opptatt av at Lillehammer kommune har mye gjeld. Men Høyre har stemt for Fåberggata 152, ny legevakt, Jørstadmoen skole, Nordre ÅL skole, oppussing av Hammartun, nytt vannverk (her var gruppa delt). Dette er investeringer på ca. 1 milliard, jeg har ikke hørt annet enn at Høyre er for, riktignok ville noen i Høyre hatt med reservevannkilde i saken om vannverk og utsette den. Det hadde neppe gjort prisen lavere. 

Til slutt vil Møllerløkken senke eiendomsskatten. Venstre er ikke spesielt glad i eiendomsskatt, men ser heller ikke alternativer til inntekter. I kommunestyret fremmet Venstre forslag om en mindre økning enn det Ap og SV foreslo, men tapte voteringen med knappest mulig margin. Så langt har jeg ikke sett annet enn at Høyre har brukt eiendomsskatten i sine budsjett.

Ta kontakt om jeg skal prøve å få til et møte, men det haster.

Les også: Økonomi, prioriteringer og verdiskaping

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags