Verneprosessen må stoppes

- Lokaldemokratiet er totalt overkjørt, mener Ap-politikerne Frode Myrvang og Arne Fossmo i Ringebu.

- Lokaldemokratiet er totalt overkjørt, mener Ap-politikerne Frode Myrvang og Arne Fossmo i Ringebu.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg

Fylkesmannen i Innlandet har etter oppdrag fra Miljødirektoratet (St.meld. 14 2015-2016) fremmet til nye verneområder, i tillegg til de verneområder vi allerede har i Innlandet. Forslagene går til Miljødirektoratet, som videresender til Klima- og miljødepartementet innen mai md. Dette gjøres uten noen for form høring i de berørte kommunene.

Dette er en tydelig omkamp på de gjeldende og demokratisk vedtatte Regionplan for Rondane og Sølenkletten.

Forslaget er svært omfattende, med utvidelse av en nasjonalpark med hundretusenvis av dekar, og flere store naturreservat i sentrale næringsområder i berørte kommuner. Dette er bruksområder og store viktige næringsområder for direkte berørte innbyggere, og for kommunene som forvaltningsorgan og næringsutviklere.

Mulighetene for satsing på reiseliv og næringsutvikling vil svekkes ytterligere. Dette vil spesielt ramme mulighetene for landbruket og reiseliv/turisme, som alle er viktige og store næringer i Gudbrandsdalen.

Dette gjelder spesielt for videre næringsutvikling for eksisterende landbruk og tilknyttet reiseliv. Skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv vil få nye og store begrensninger, det har vi lang erfaring, fra tidligere verneområder.

Dette er svært vesentlige saker for kommunene og våre innbyggere. Vernemyndighetene må se forskjell på uberørt natur og et kulturlandskap i stadig utvikling.

Denne saken kjøres igjennom av fylkesmannens byråkrati, uten noen form for lokal kommunal demokratisk og politisk mulighet til involvering og behandling. En tidlig føring fra overordna myndigheter (Fylkesmannen) er vanskelig å få endret.

Fylkesmannen har nylig besøkt kommunene i Gudbrandsdalen. Her fikk han høre om nødvendigheten av en tidlig og god dialog med kommunene. Det er kanskje fornuftig å gi disse signalene videre til statsråden?

Lokaldemokratiet er totalt overkjørt, uten mulighet til å kunne komme med innspill på dette viktige stadiet. Kommunene informeres og inviteres til innspill etter at fylkesmannens byråkrater har gjort sin gjennomgang og sendt over sine forslag til Miljødirektoratet. Dette fører kun til maktesløse lokalpolitikere, og til forakt blant våre innbyggere. God forvaltning av naturen og kulturlandskapet forutsetter tett dialog med lokalbefolkningen.

Framgangsmåten begrunnes med kort tidsfrist, og at det p.t. bare er gjort en naturfaglig vurdering – ikke satt inn i et samfunnsmessig perspektiv. Spillereglene er med andre ord definert før vi får kunnskap om prosessen.

Arbeiderpartiet i Ringebu ønsker å ta et sterkt initiativ for at byråkratene, Fylkesmannen, Klima- og miljødepartementet stanser denne prosessen. Dette må stoppes nå, og hele prosessen må starte på nytt med full involvering av det kommunale demokratiet. Hvis ikke, så er dette den største statlige overstyring av kommuner, distrikter, private og lokaldemokratiet vi har sett.

Vi føler oss totalt overkjørt av et administrativt byråkrati, og ønsker et møte med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen om dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags