Høyre vil ha fritt skolevalg!

 - Muligheten til selv å kunne velge hvilken skole man vil gå på, er ikke viktig for flertallet. Men for noen betyr det så uendelig mye, mener Høyres fylkesordførerkandidat.

- Muligheten til selv å kunne velge hvilken skole man vil gå på, er ikke viktig for flertallet. Men for noen betyr det så uendelig mye, mener Høyres fylkesordførerkandidat.

Av
DEL

leserinnlegg
Høyre er garantisten for fritt skolevalg. Det er elevene, ikke politikerne, som vet best hvilken skole som er riktig for dem.
 

Den 1. mars er en viktig dato for alle 10. klassinger. Da går fristen for å søke plass i videregående opplæring ut. Utdanning er et av mange vanskelige valg en ungdom må ta, og det er veldig viktig valg. Det første stykket av veien inn i voksenlivet skal stakes ut. I Oppland kan elevene fritt velge hvilken skole de vil gå på. I Hedmark må de velge sin nærskole. Høyre vil at det skal være fritt skolevalg også i det nye Innlandet fylke.

Det å fjerne elevenes mulighet til fritt å velge skolested løser ikke utfordringene vi har med elevtallsnedgang i enkelte deler av fylket. Det begrenser bare elevenes frihet. Høyre kommer til å kjempe for fritt skolevalg herfra og inn i evigheten. Vi mener nøkkelen til forutsigbarhet og langsiktighet ligger i dimensjonering av tilbud, styring av hvilke tilbud vi skal ha og hvordan disse fordeles på skolene.

Høyres mål er en skole som utjevner sosiale forskjeller. Da må vi sikre gode skoler som gir tilpasset opplæring til hver elev, og vi må sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det.

Det finnes gode grunner til at en elev velger en annen skole enn nærskolen. Det kan være en spesiell linje, eller det kan være et behov for å flytte bort fra miljøet der du har tilbragt de siste årene. Politikere kan alltid finne mange ulike argumenter for hvorfor innbyggerne ikke skal få velge selv. Høyre tenker annerledes. Vi mener systemet skal tilpasses innbyggernes behov, ikke motsatt.

Muligheten til selv å kunne velge hvilken skole man vil gå på, er ikke viktig for flertallet. Men for noen betyr det så uendelig mye for å få sine drømmer oppfylt, at de kan gå på den skolen de ønsker seg mest. Vi vet at det å gjennomføre videregående opplæring er avgjørende viktig for å komme i jobb. Vi vet at motivasjon er en viktig faktor for gjennomføring. Vi vil ikke frata elever den motivasjonen det er å kunne velge hvilken skole de vil gå på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags