Av hensyn til villreinen?

Ei turistbu fluyttes av hensyn til villreinen. Samtisig legges stien om. Til ulempe for den samme villreinen, mener Inge Asphoug.

Ei turistbu fluyttes av hensyn til villreinen. Samtisig legges stien om. Til ulempe for den samme villreinen, mener Inge Asphoug. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg
Turistforeningens hytte "Gråhøgdbu" på Ringebufjellet er vedtatt revet. Ny hytte vil bli bygd ved Veslefjellet. Dette av hensyn til villreinen i Rondane sør.

Ny hytte krever ny rute. Nylig kunne en lese at ny sti er planlagt, i regi av Oppland fylkeskommune, Rondane nasjonalparkstyre, Ringebu fjellstyre på administrativt nivå, samt DNT. Med artikkelen var også et kart som viser ny og eksisterende sti mellom turisthyttene. Ny sti er tenkt lagt mest mulig i høyfjellet, mens eksisterende sti ligger delvis i skogen. Kartet viser at ny sti er planlagt i sårbart villreinfjell. Nørdre Bølhøgda, Bølhaugen og Tverrhøgda er områder som villreinen bruker, spesielt sommer og høst. Nevnte områder ligger innenfor Rondane nasjonalpark.

Dersom en først tar bryet og ikke minst kostnaden med flytting av Gråhøgdbu, må en i tillegg se på stien mellom hyttene. Det har ingen hensikt å flytte Gråhøgdbu dersom en legger stien mellom hyttene i sårbart villreinfjell.

Framlagt forslag til sti er også antakeligvis i strid med Naturmangfoldsloven, Forvaltningsplan for Rondane, og Regional plan for Rondane og Sølenkletten. Det bør derfor være et krav at den nye sommerstien kommer til politisk uttale i nevnte styrer, slik at en kan unngå framtidige konflikter med villreinens arealbruk. Alternativ finnes, og bør brukes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags