Den største faren er jegerne

    Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Bestanden av villrein i Rondane har økt kraftig fra 1950 tallet til i dag. Har de som bestemmer dette god nok dokumentasjon for at dette er rett forvaltning i et langsiktig perspektiv. Når populasjonen blir stor på et lite område, er sjansen for alvorlige sykdommer til stede. Ut fra et nasjonalt syn der vi ønsker en levedyktig villreinbestand, er det kanskje ønskelig med en langt mindre villreinbestand enn nå. Etter en kraftig reduksjon av bestanden bør jakta på villrein reduseres betraktelig. Å begynne i andre enden og mene at menneskelig aktivitet i området bør begrenses til fordel for villreinen, er etter mitt syn ikke ønskelig.

I stedet for å stenge turister og levegrunnlaget for mange ute, bør etter mitt syn jegernes ønsker om jaktmuligheter reduseres kraftig. Den største faren for villreinen er i dag nemlig jegerne. Det er i dag langt på veg et demokratisk problem at det er jegere, forvaltere, fagfolk og grunneiere som sitter i styrene for forvaltningen av villreinen og bruken av fjellet. Man må i det minste ha lov til å antyde at de som har jakt av villrein som hobby/rekreasjon, har økonomiske fordeler av salg av jakta, eller deler av sin inntekt fra arbeidet med villreinen, ønsker en stor villreinstamme, og at arealene skal forbeholdes villreinen. Det at disse menneskene skyver nasjonale interesser foran seg for å øke/opprettholde en for stor villreinbestand framfor turfolkets ønske om bruk av Rondane, bør nok vurderes om er ønskelig.

Aksen Mysuseter – Spranget – Rondvassbu bør i en framtidig plan for bruk av Rondane bli forbeholdt "turister." Folk flest ønsker å bruke dette området til sitt turbruk. Det er også inngangen til flere av toppene i Rondane. Ved å legge godt til rette for turbruk i en slik akse vil man ikke få så stor spredning av turfolket.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags