La villreinen «vinne» denne gangen!

KONFLIKT: - Setrene på Vesllie må vike av hensyn til villreinen, skriver Berit Fiksdahl.

KONFLIKT: - Setrene på Vesllie må vike av hensyn til villreinen, skriver Berit Fiksdahl. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Nok en gang presses villreinstammen på Dovrefjell med krav om tilrettelegging. Riving av setrene på Vesllie er temaet. I tillegg til tidligere setereiere, deltar Fortidsminneforeningen og Norsk kulturarv ved direktør Erik Lillebråten med fyldig dekning både i Nationen og NRK TV. De påstår at vedtaket er gjort på feil faglig grunnlag.

Min påstand er at Fortidsminneforeningen og Norsk kulturarv dessverre ikke har satt seg inn i alle sider ved saken. I Dovrefjell nasjonalpark er Viewpoint Snøhetta, DNT-hytta Snøheim/Snøheimvegen, Vålåsjø-/Grisungvegen eksempler på tiltak innenfor viktige bruksområder for villreinen i Snøhetta. Hvert tiltak imøtekommer «behov» i samfunnet og er kanskje greie for villreinen. Men summen av tiltakene presser og truer villreinen. Det kommer stadig krav om nye«kompromisser» – som kampen for setrene på Vesllie.

Tap av biologisk mangfold framstilles i dag som en like stor trussel for menneskeheten som klimatrusselen! Botemiddelet er ”enkelt” – bl.a. må mennesket sette av tilstrekkelige arealer som tillater artene å overleve. Har vi «råd» til dette når det gjelder Vesllie? Generelt utgjør setrene på Dovrefjell svært viktige og verdifulle kulturmiljø både i Dovre kommune og på Dovrefjell. I dag er det mer enn 70 enkeltsetre fordelt på flere store og mindre seterstuler, og mange enkeltsetre spredd langs aksen mellom Dombås og Hjerkinn, flere enn i noe annet område i Dovre.

Matrikkelen for 1668 forteller om mange setre på Dovrefjell allerede i 1668. Mange setre ble bygd seinere, også etter 1900. Ikke alle kulturminner kan bli tatt vare på, men det må velges ut et representativt utvalg av det som skal stå igjen.

Er Vesllie som er bygd i 1860-70, som i seg selv har mange verdier, spesielt verneverdig? Min konklusjon er at av setrene på Dovrefjell er det mange som peker seg ut som svært viktig å ta vare på. Vesllie er ikke er blant dem.

Min motstand mot bevaring av Vesllie er knyttet til aktivitetene som vil følge med bevaring av husene. Dette vil bli et kjærkomment turmål fra Hjerkinn, både til fots, på moskussafari, kanskje også med sykkel og hest og på ski om vinteren, jf. også uttalelsene til Lillebråten i Nationen. Ferdselen fra Hjerkinn til Vesllie vil bli en ny barriere for villreinen (i tillegg til Snøheim/Snøheimvegen og Grisung-/Vålåsjøvegen) og hindre viktige villreintrekk som går gjennom området, og som bla er bakgrunnen for ferdselsrestriksjonene på Snøheimvegen. At hensynet til villreinen blir ivaretatt ved å stenge vegen til Vesllie med en bom, jf. uttalelse fra Erik Lillebråten på NRK, er dessverre ikke tilfellet!

Villreinen er en nasjonal ansvarsart og er hovedverneformålet i nasjonalparkene på Dovrefjell. Dvs. villreinen har en nasjonal verneverdi. I tillegg er den også viktig for hverdagen til folk i Dovre. Setrene og setermiljøet på Dovrefjell er ikke truet om Vesllie blir revet. Jeg håper derfor at Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket om å rive Vesllie.


Berit Fiksdahl

Dombås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags