Gå til sidens hovedinnhold

Vi krever statlig uttak av ulv i kalvingsområdene

Artikkelen er over 3 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Villrein og mennesker har fulgt hverandre siden tidenes morgen. Våre høyfjell er fulle av spor etter jakt og fangst av villrein, en kultur som er helt unik siden det fortsatt finnes villrein som blir jaktet på i de samme områdene. Arbeidet for å få villreinfangsten inn på UNESCOs verdensarvliste understreker villreinens rolle i menneskehetens utvikling.

Villreinen i Rondane sør er spesiell, ved at den genetisk er en del av den siste rest av europeisk vill fjellrein. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på disse dyrene. Villreinen er truet fra mange hold. Fragmentering av leveområder, økende ferdsel og forstyrrelser, sykdommer og klimaendringer er eksempler på alvorlige trusler. I tillegg til dette kommer trusselen fra rovdyr. I Rondane sør opplever vi en uforklarlig svikt i stammestørrelse.

Naturmangfoldslovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Kultur er altså et likestilt formål.

Les også: Statlig trenering truer villreinen

Etter viltloven er det en egen forskrift om viltarter som gjør skade eller reduserer andre arters reproduksjon. Er det noen gang disse bestemmelsene bør anvendes, så er det når ulv jakter rein i kalvingsområdene.

Les også: Rovvilt, Stortinget og byråkratene

Vi er alvorlig bekymret for villreinens framtid. Vi støtter utspillet fra villreinutvalget om statlig uttak av ulv i kalvingsområdene, og forlanger at myndighetene handler.

Bjørn Moastuen, leder Ringebu fjellstyre

Arne Finn Brekke, leder Øyer fjellstyre

Ole Sollien, leder Sollia fjellstyre

Jon Einar Høystad, styreleder Kjønås utmarkslag

Erik Odlo, styreleder Vekkom utmarkslag

Emil Mytting, styreleder Brekkom utmarkslag

Ola Nordrum, styreleder Fåvang utmarkslag

Anders Berg, daglig leder Ringsaker jakt og fiskeområde

Magne Th. Svenkerud, styreleder Vang Almenning

Erik Mønnes, Åmot villreinområde

Thore Lie, daglig leder Fampen villreinområde

Jens Naas-Bibow, styreleder Stor-Elvdal Grunneierforening

Christian Mathiesen, daglig leder Mathiesen Atna AS

Asgeir Murvold, styreleder Atndalen Utmarksområde

Hans Bondal, styreleder Øverdalen grunneierlag