Villrein og hyttebygging – svar til Arne Fossmo

HYTTER I RINGEBU: Naturvernforbundet i Oppland skriver: Hvis det allerede er for mye trafikk, kan reinen selvfølgelig få problemer selv uten ytterligere hyttebygging.

HYTTER I RINGEBU: Naturvernforbundet i Oppland skriver: Hvis det allerede er for mye trafikk, kan reinen selvfølgelig få problemer selv uten ytterligere hyttebygging. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Ordfører Arne Fossmo i Ringebu hadde i GD 8.12. et svar på Naturvernforbundets innlegg 3.12. om villrein og hyttebygging. Han mener at kommunens arealplan ikke er i strid med Regional plan for Rondane-Sølnkletten. Der er vi uenige. Selv om planlagte utbygginger er innenfor den såkalte utviklingssona, er også denne å betrakte som ei hensynssone, der villreinens ve og vel skal veie tungt. Det mener vi at Ringebu kommunes arealplan bryter med.

Fossmo slår videre fast at vårt tall for nye tomter på østsida av dalen er feil. Det må vi gi ham rett i. Tallet vi gikk ut med, 710 nye tomter, stammet fra utkastet til 3.-gangs høring, og ikke fra vedtatt plan. Vi beklager det. Like fullt; når en tar i betraktning at det allerede eksisterer en reserve fra gammel plan på nærmere 500 tomter, mener vi at grensa er nådd, for ikke å si overskredet. Det må ikke bygges enda flere hytter i slik nærhet til villreinens leveområde.

Fossmo oppfordrer oss til, sammen med overordna myndigheter, å finne ut hvorfor det var en sterk reduksjon i bestanden fra 2006-16, på tross av at det nesten ikke har vært bygd nye hytter i perioden. Det har vi verken kompetanse eller kapasitet til, og må derfor vise til fag- og overordna myndigheter, de samme som uttrykker sterk bekymring for Ringebu kommunes ekspansive holdning når det gjelder bygging av fritidsboliger. Men det spørs om ikke Villreinnemnda er inne på noe når den viser til nettopp økt ferdsel som én mulig årsak (av flere) til nedgangen, og at det derfor er nødvendig å ha en ”føre-var-holdning”. Hvis det allerede er for mye trafikk, kan reinen selvfølgelig få problemer selv uten ytterligere hyttebygging.

Fossmo spør om vi har fått med oss at Ringebu kommune har gjort avbøtende tiltak. Det har vi, i en viss utstrekning. Det viktigste avbøtende tiltaket som lanseres i planen, er såkalt kanalisering av ferdselen. Det går ut på å lede eller lokke folk til å ferdes andre steder enn innover i villreinområdet. Vi har dessverre begrensa tro på effekten av dette tiltaket, og særlig i den sårbare kalvingstida. Ettervinteren/våren, med skare eller fast snø, er ei utmerka tid for å gå på ski utenfor oppkjørte løyper. Vi innbiller oss at mange da nettopp vil legge turen innover i fjellet, og kanskje oppsøke kalvingsområdene, til og med, siden dette er ”eksotiske” og spennende foreteelser.

Ringebus manglende magemål 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags