Villreinens innskrenkede leveområder i Rondane

Det er bra at Rondane-Dovre nasjonalparkstyre tar grep for å bevare villreinen i Rondane.

Det er bra at Rondane-Dovre nasjonalparkstyre tar grep for å bevare villreinen i Rondane. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

På tross av gode kunnskaper gjennom NINAs feltundersøkelser og gode lokale kunnskaper om villreinens trekkveger til og fra årstidsbeiter og dyras krav til arealbehov i Rondane, slår det meg gang på gang hvordan menneskers behov kommer i første rekke. Selv om vi vet at dette innskrenker leveområdene til villreinen.

I GD 7. februar er menneskers behov igjen brakt på bane, med overskriften «Stengt for guiding». Dette med bakgrunn i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har presentert nytt forslag til innskrenking av menneskelig aktivitet til bestemte årstider i de mest sårbare områder for villreinen i Rondane.

Guideselskapet på Otta og en representant for DNT er intervjuet. Lesere kan få inntrykk av at forvaltningen spenner bein for utviklingen. Jeg savner at Nasjonalparkforvaltningen også ble intervjuet om hvorfor disse ferdselsregulerings tiltak er nødvendige. Jeg forstår at guideselskapet på Otta ser forretningsmuligheter. Men tiltak til reinens beste krever begrensninger.

Jeg tror dog at fjellfolka i guideselskapet er interesserte i begrensninger på alle plan, til villreinens beste. Jeg tror på regulert guiding. Kundegruppene vil høyest sannsynlig sette pris på positiv informasjon om hvorfor guidingen er regulert. Slik informasjon gir turen mening, og kanskje litt spenning?

DNT bør framstå som en friluftsorganisasjon med klar forståelse for vern av villreinen i Rondane. Men uttalelser fra DNTs leder for avdeling hytter og ruter, Jan Erik Reiten, kan tolkes som det her er manglende forståelse og eller kunnskaper om villreinen i Rondane. Han er overrasket over de mange «sjikt» i forvaltningen han må forholde seg til. Han har ikke vært borti noe lignende i noen annen nasjonalpark.

Dette er forståelig, fordi Rondane er spesiell i forhold til andre nasjonalparker som huser villreinstammer. Enkelt sagt; Rondane er «en lang tarm». Villreinen har ikke mye bredde å forholde seg til på sine urgamle trekkveger. Et betimelig spørsmål til DNT er derfor; bygger uttalelsene på manglende kunnskaper? Eller manglende forståelse for villreinen i Rondane fra DNT sin side? Eller for å stille et annet spørsmål; hva er egentlig problemet med at DNT må forholde seg til «mange sjikt og restriksjoner»? Må vi mennesker ikke innrette oss etter naturen? Eller tror noen dette er omvendt?

Jeg har ved flere anledninger fokusert på villreinens innskrenkede leveområder i Rondane, og skrev i GD til 10.06.17 og 28.11.18. I avslutningen i innlegget i GD 10.06.17 skrev jeg følgende: «Så kunne det være fristende å lukke øynene og dagdrømme. Drømme at «feilene fra i går» ble rettet opp. At DNT, turistinstallasjoner, lokale, regionale og stortings politikere, forvaltning og rettighetshavere i alle ledd, helhjertet samarbeidet om å virkelig redde siste rest av ur- reinen. Rondvassbu ble fjernet. Vegen fra Tjønnbakkene over Spranget til Rondvatnet ble tilbakeført til naturen. Turiststien over Langglupdalen ble lagt nordøst om Elgvasshø og Sandom til Bjønnhollia. En miljøtunnel ble bygget over Rv27 fra Muen forbi Gututjønna ned Snødaldalen. Så siste resten av ur-reinen igjen fritt kunne ferdes gjennom hele Rondane. Rent teknisk mulig. Men i praksis! Glem det og våkn opp gamle mann. La dette forbli en dagdrøm.»

Tenk om deler av denne «dagdrømmen» kunne gå i oppfyllelse. Tenk om kortsiktige gevinster ble erstattet med langsiktig strategier. Men da må det definitiv en annen holdning til enn den som vi lever i dag har. Rent teknisk og økonomisk er mye av mine dagdrømmer realistiske. Blir de en gang i fremtiden gjennomført, tror jeg faktisk det er mere rom for guidede toppturer under regulerte former til tider på året hvor reinen oppholder seg i områder av Rondane som ikke blir berørt av menneskelige aktiviteter.

Les gjerne; NINA rapport 1013 Villrein og ferdsel i Rondane.

Til slutt! Bra at vi har Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og andre innen naturforvaltningen som tar grep for å bevare villreinen i Rondane. Stå på, det er ennå ikke for seint. Vi har en forpliktelse både overfor naturen og kommende generasjoner.

Les også: Nå skal de bestemme hvor du skal få gå i Rondane

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags