Vindmøller i vannkraftlandet?

EGOISME: Undertegnede mener at det er «nasjonalegoisme» å bygge ut vannkraft og vindkraft bare for nasjonale behov, skriver innsenderen.

EGOISME: Undertegnede mener at det er «nasjonalegoisme» å bygge ut vannkraft og vindkraft bare for nasjonale behov, skriver innsenderen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
I innlegg datert 30. september har Trygve Bjark mange argumenter mot vindkraft i Norge. Sol- og vindkraft er nødvendige energialternativer i store deler av verden; men ikke i vann-kraftlandet Norge: Vårt bidrag til energiforsyningen i Nordvest-Europa bør bli temmelig ujevn produksjon av vannkraft, for å «balansere» temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft i andre land omkring Nordsjøen!

Rapporten «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk» – som ble publisert i 2011 – er innledende studie av noen utbyggingsmuligheter. Den viser at det er mulig – og bør være aktuelt – å bygge mange store pumpekraftverk. I tidsrom med sterk vind og stor produksjon av vindkraft i Nordsjø-området, bør disse bruke billig importert vindkraft til å pumpe vann opp til eksisterende høytliggende magasiner. Dette vannet blir da disponibelt for ekstra stor kraftproduksjon til eksport, i andre tidsrom med svak vind, lite vindkraft og høy kraftpris.

Tidsrommene med sterk vind er – som Bjark nevner – noe kortere enn tidsrommene med svak vind. Dermed blir vel kraftimporten til pumpekraftverk noe mindre enn krafteksporten fra slike kraftverk, så hele det norske kraftsystemet bør dimensjoneres for betydelig eksportoverskudd. Da bør vi enten bygge ut noe mer vannkraft, eller akseptere noe vindkraft også i dette landet: Den lange kysten i vest og nord er stor vindkraftressurs, så det blir ikke nødvendig å sette opp vindmøller i skog- og fjellområder.

Med utbyggingen av Nedre Otta og Lågen (i Rosten) i tillegg til Øvre Otta, blir det stor produksjon av sommerkraft nord i Gudbrandsdalen. Da får vel kraftledningene ut fra dette området noe ledig kapasitet vinterstid. Dermed blir det vel aktuelt å bygge pumpekraftverk også mellom Tesse og Vågåvatnet, med ytterligere senkning og kanskje også oppdemming av Tesse, for å få plass til vann som kan pumpes opp fra Vågåvatnet.

I 2005 ble de 4 ordinære verneplanene for vassdrag supplert med vern av bl.a. sidevassdraget Jora i Lesja-Dovre, som da ble vurdert som marginal kraftressurs. Mulighet som neppe ble vurdert er å bygge to pumpekraftverk i stedet for to vanlige kraftverk, for å ta også del av sommervannføringen i Lågen (ved Brekka i Lesja) opp til stort magasin i Gautsjøen/Aursjøen.

Undertegnede mener at det er «nasjonalegoisme» å bygge ut vannkraft og vindkraft bare for nasjonale behov: Når CO2-utslippene fra bruk av «fossil» energi har blitt et alvorlig globalt problem, så bør Norge – med liten befolkning og store vannkraftressurser – eksportere mye «balansekraft», til andre Nordsjøland som vil trenge mye av det, i tidsrom med svak vind og lite vindkraft.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags