Lillehammer må lære av Oslo hvis vi skal bli kvitt regninga og risikoen

Kollen: Skiforeningen trakk seg ut av Holmenkollen skifestibal. Det bør Lillehammer lære av, mener Hilde J. Hoven.

Kollen: Skiforeningen trakk seg ut av Holmenkollen skifestibal. Det bør Lillehammer lære av, mener Hilde J. Hoven. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Selv om det nok har sittet langt inne, har selv de mest ihuga skiarrangements-entusiastene måttet innrømme at det ikke er lønnsomt å arrangere internasjonale skirenn.

Både studier, regnskaper og konkursbo viser det med all tydelighet. I Lillehammer er arrangementene blitt en utgiftspost på kommunebudsjettet som konkurrerer med fritidsklubber og kulturskole.

Tidene har forandret seg. Publikumsinteressen for skisport - både som publikum og TV-seer - er stadig dalende - og dermed også inntektsmulighetene. At de økonomiske ringvirkningene lokalt er minimale sier seg selv med så lave besøkstall som vi har her på Lillehammer, hvor skolebarn med gratisbilletter er de det er flest av på arenaene.

Men fordi det ikke er økonomisk lønnsomt for arrangøren, betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke lenger skal ha internasjonale skiarrangementer; Mange har stor glede av disse arrangementene.
Det handler mest om hvem som skal sitte med apekatten, nemlig regninga og risikoen.

Lillehammer har "sikker" snø, løyper og anlegg som ressurs. Kommunen bør forvalte disse ressursene på en klok måte at det kommer innbyggerne til gode. Men i dag er det slik at Lillehamringene faktisk betaler for at andre skal få bruke ressursene våre.

Oslo kommune har klokelig holdt seg unna ansvaret for skiarrangementene i Holmenkollen. I Oslo er det nemlig Skiforeningen, som sammen med Norges Skiforbund gjennom Holmenkollen Skifestival AS, har stått som worldcuparrangør. I Lillehammer kommune er det derimot kommunen selv som, sammen med Norges skiforbund, gjennom Lillehammer Skifestival AS, har stått som arrangør.

Men i november i 2018 trakk Skiforeningen sin del av eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS. Det betyr at Norges Skiforbund heretter står alene som arrangør av worldcup i Holmenkollen. Skiforeningen begrunnet avgjørelsen med å trekke seg fra arrangøransvaret med at «ressursbruken og risikoen knyttet til eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS var for stor.»

Skiforeningen forteller at de møtte «stor forståelse» hos Norges skiforbund for avgjørelsen. Lillehammer Senterparti mener at Lillehammer kommune også burde tenke på samme måte som Skiforeningen og kreve at Norges skiforbund tar over ansvaret.


Når Norges Skiforbund sa "ja" til å ta over ansvaret i Oslo, kan ikke Norges Skiforbund si "nei" til tilsvarende løsning på Lillehammer. Men de planene som snart legges fram for politikerne i Lillehammer innebærer visstnok at det heretter er Olympiaparken, (som er heleid av Lillehammer kommune), som skal ta over alt arrangøransvar etter at Lillehammer skifestival AS i praksis gikk konkurs. Hvis det stemmer, er det stikk motsatte av det som Skiforeningen gjorde! Og stikk i strid med det vedtaket som Lillehammerpolitikerne traff i vinter, som var at selskapet som eier anleggene, altså Olympiaparken AS, nettopp ikke skulle stå som arrangør.

Hvis det stemmer, er det forslaget som snart ligger på bordet (holdes saken tilbake til etter valget?) at Lillehammer kommune skal kaste Norges Skiforbund UT fra eiersida, slik at Lillehammer kommune heretter sitter igjen med apekatten helt alene. Det vil i så fall være helt utrolig. For med Olympiaparken som framtidig arrangør vil vi ikke bare videreføre, men sågar forsterke de problemene som vi trodde alle egentlig var helt enige om at vi endelig må løse. Lillehammer kommune må heller kvitte seg med apekatten, enn å skaffe seg enda en.


Senterpartiet mener Lillehammer har mye å lære av Oslo i denne saken.


Ingunn Haavemoen, ordførerkandidat, Hilde Jorunn Hoven, listekandidat for Lillehammer Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags