Jeg er 18 år gammel, og stolt av å være gudbrandsdøl. Gudbrandsdalen har absolutt fremtidstro og optimisme, men det avhenger også mye av oss som bor rundt om i distriktene. Livet i Gudbrandsdalen er heller ikke kun en dans på roser, og vi må se det store og hele bildet.

Jeg er snart ferdig på videregående skole og skal ut å studere. En vakker dag er studiene ferdig og det er tid for å etablere familie, da er det en del faktorer som er viktig for hvor man ønsker å bosette seg.

Det aller viktigste er nok attraktive arbeidsplasser, og flere arbeidsplasser. Arbeidsplasser er svært viktig i samfunnet, uansett hvilken posisjon du har. Livet er slik at man må som oftest jobbe for at ting skal gå rundt. Arbeidsmarkedet er hardt, og det er viktig å løfte hodet å være klar for å gjøre en innsats - for slik er realiteten. Gode, trygge og sikre arbeidsforhold er noe av det viktigste vi som individ kan ha.

Fortsatt står 105 000 mennesker uten jobb. Mange av disse er unge mennesker som er uten mulighet til å kjøpe sin første bil eller hus, uten mulighet til å forsørge en familie, uten mulighet til å starte livet. Arbeidsledige har flere helseplager og færre venner. De er i mindre grad en del av samfunnet. Derfor må vi snakke om hele folket i arbeid, det er ikke bare et spørsmål om verdighet, men en kamp om verdighet.

Det er mye snakk om kultur i media, noe som er svært bra. Gudbrandsdalen er flinke på kultur som trekker menneske hit, blant annet Peer Gynt ved Gålåvatnet, Kristin Lavrandsdatter og Rondaståk.

Slike kulturarrangement er noe av det som gjør meg stolt av å være gudbrandsdøl – men det som gjør meg mest stolt er det som ligger bak kulturen. For hva hadde Gudbrandsdalen vært uten dugnad og samhold? Det er vi sammen som skaper kulturen.

LIV LAGA - GD-fokus på utvikling i distriktet

Færre innbyggere – og eldre innbyggere. Utviklingstrekkene preger mange distriktskommuner - også i Gudbrandsdalen.

GD har invitert en rekke kvinner til å skrive om sine tanker, sine ideer, sine drømmer, sine framtidshåp for hva som skal til for å gi innhold til slagordet «Liv Laga – utvikling i distriktet».

Hva bør gjøres annerledes? GD ønsker debatt og oppmerksomhet om temaet.

 


Dette ser vi også i andre sammenhenger som for eksempel idretten. Dagens dugnadsånd i Gudbrandsdalen virker til å være god. Gode eksempler på dette er Vinstra Motorsportarena og det nye hoppannlegget i Jordalen.

Furusjøen rundt er et annet godt eksempel på stor dugnad som gir ringvirkninger for lokalsamfunnet. Gjennom dugnad og godt samhold, så får vi til det meste og det knytter oss tettere sammen.

Det er også viktig å tenke på at Gudbrandsdalen er Gudbrandsdalen, og vi kan ikke endre det. Derfor tror jeg det er viktig at vi som ungdom tenker oss om når vi skal velge utdanning, om vi vil tilbake til Gudbrandsdalen. For Gudbrandsdalen kan ikke skape jobber som ikke er relevante her, og det er viktig å tenke over.

Vi hører stadig at det er flere og flere yngre som sliter psykisk, og et godt helsetilbud er svært relevant i dagens samfunn. Livet er ikke en dans på røde roser, og et godt helsetilbud kommer stort sett alle til gode.

Om det handler om psykisk helse, eller fysisk helse så er det utrolig viktig. Helsestasjonen for ungdom for eksempel, er et godt bidrag til dette.

Det er en fordel at helsestasjonen for ungdom er åpen slik at det ikke trenger å gå utover fraværet og fraværsgrensa til ungdommen. Dette er små grep som kan gjøre det lettere også å være ung i Gudbrandsdalen.

Gudbrandsdalen trenger gode og trygge arbeidsforhold, gode helsetjenester samt skoletjeneste, og ikke minst dugnadsånd og samhold. Klarer vi å løse ting sammen så føles det trygt og godt for de fleste. Det tror jeg vi klarer, men vi kan ikke bare sitte å se på at ting skal løses av seg selv.