Lokal handling mot klimakrisen

Kaia B. Paulsen

Kaia B. Paulsen Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Vi voksne må ta barn og unge som streiker for klima på alvor. De gir oss en påminning som dessverre enkelte trenger om en krise som skjer nå. Brannene i Amazonas er en dramatisk påminning om alvoret i klimakrisen. Vi bør også takke for en påminning om ansvaret for kommende generasjoner. Det er urettferdig at de som vokser opp nå skal leve av konsekvensene av at vi som har myndighet i dag ikke tar ansvar for å ta vare på klima og miljø. Det er også urettferdig at det er fattige land som rammest hardest av klimakrisen. Klimatiltak er solidaritet i praksis.

Klimakrisen krever tiltak på alle nivåer, globalt, nasjonalt, regionalt, lokalt og hos hver enkelt. Kommuner har muligheter som de må bruke for å handle lokalt og bidra til at de internasjonale klimamålene nås. Det gjelder blant annet i kommunal virksomhet. Lillehammer SV vil at kommunen skal være en foregangskommune for klimakutt. Vi vil ha et mål om at kommunen skal være en nullutslippskommune senest innen 2030.

For å nå målet om å bli nullutslippskommune, trengs vi en rekke tiltak som bidrar til å kutte klimaavtrykket til kommunen. I tillegg til at kommunen selv skal kutte sine egne utslipp, er det viktig at vi legger til rette for at andre også kan ta klimavennlige valg. Det må bli billigere og mer attraktivt å velge klimavennlig og dyrere å forurense.

Kaia B. Paulsen

Kaia B. Paulsen Foto:

I dag lager kommunen et årlig klimaregnskap, som er utgangspunkt for planer for å redusere utslipp. Klimaregnskapet er et viktig redskap for å se hvilke tiltak som trengs for å redusere klimautslipp fra kommunale virksomheter. Kommunen kjøper FN-godkjente kvoter for at klimaregnskapet skal gå i null. Vi må snarest mulig gå bort i fra å kjøpe oss god samvittighet ved å kjøpe klimakvoter til å kutte i våre egne utslipp. Det er nødvendig at denne omstillingen starter snarest mulig for at vi skal nå målet om å bli en nullutslippskommune innen 2030.

Å prioritere tiltak for at Lillehammer kommune skal bli en nullutslippskommune innen 2030, er et lokalt bidrag til å nå internasjonale klimamål. Det er solidaritet med fattige land og framtidige generasjoner.

Kaia Paulsen, leder og listekandidat, Lillehammer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags