Med Sjusjøen som en enorm arbeidsplass, er det viktig å fortsatt ha levende bygder inntil fjellet

- Med Sjusjøen som en enorm arbeidsplass, er det viktig å fortsatt ha levende bygder inntil fjellet, skriver Anne Miklavic.

- Med Sjusjøen som en enorm arbeidsplass, er det viktig å fortsatt ha levende bygder inntil fjellet, skriver Anne Miklavic.

Av
DEL

leserinnlegg
Ringsaker er en stor kommune hvor det har vært gjort store satsinger for å utvikle våre to byer de siste årene. Det har skapt engasjement og økt fokus på byliv.

Samtidig har Ringsaker kommune flere boligtomter til salgs, og flere er i kjømda. De fleste av boligtomtene ligger mer eller mindre på bygda i søndre del av Ringsaker, med nærhet til både Hamar og Brumunddal.

Det har seg slik at i Ringsaker er vi 50% av befolkningen som bor på bygda. Vi ønsker også vekst og utvikling. Mye av det vi driver med på bygdene får ikke den store oppmerksomheten utad. Vi ordner ofte opp sjøl, og setter vårt eget preg på nærområdene våre for å skape trivsel og tilhørighet, ofte med god hjelp fra rause lokale næringsdrivende.

Vi som velger å bo på bygda, gjør det gjerne fordi vi tiltrekkes av andre verdier enn det bylivet byr på. Derfor skulle jeg ønske at Ringsaker kommune ser på hvordan det kan tilrettelegges for mer spredt bosetting i kommunen.

Jeg har ved gjentatte anledninger oppfordret noen allmenninger til å bedre markedsføre sine boligtomter på hjemmesidene deres. Jeg har også foreslått for kommunen at det skulle vært en link på kommunen sin hjemmeside over tilgjengelige private boligtomter.

I Nordre Ringsaker trenger vi sårt flere innbyggere. Med Sjusjøen som en enorm arbeidsplass, er det viktig å fortsatt ha levende bygder inntil fjellet. Det kan vi fortsette å ha hvis vi har boliger og boligtomter å tilby. Det lokale næringslivet, inkl gardbrukere og deres familier, får et bedre oppvekstmiljø med gode impulser. Ringsaker som bokommune blir bare enda mer attraktiv.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags