Min søknad om etterlønn for tre måneder i Øyer trekkes

TREKKES: Nå er min søknad om etterlønn i 3 måneder trukket tilbake og da håper jeg at de som har uttalt seg respekterer det, skriver Brit Kramprud Lundgård.

TREKKES: Nå er min søknad om etterlønn i 3 måneder trukket tilbake og da håper jeg at de som har uttalt seg respekterer det, skriver Brit Kramprud Lundgård. Foto:

Av
DEL

LeserinnleggSlik jeg opplyste fra Kommunestyrets talerstol i møte 28.11.2019, under sak om behandlingen av Forskrift for godtgjørelser mm til folkevalgte 2019-2023 i Øyer, bekrefter jeg hermed at min søknad om etterlønn for 3 måneder trekkes. Jeg sendte søknaden i tillit til at den ville bli behandlet på ordinær måte, dessverre så tok jeg feil og søknaden trekkes.

Hvorfor trakk jeg søknaden i kommunestyremøte, 28.11?

Jeg fant det betimelig i forbindelse med behandlingen av saken om forskrift om Godtgjøring mm for folkevalgte for valgperioden 2019-2023 å trekke søknaden for å prøve å sette fokus på vilkårene som har vært perioden 2015-2019, kontra de bedringene som skulle vedtas for perioden 2019-2023 for ordfører. I og med at det nå er kommet ny kommunelov der tre måneders etterlønn fremgår av loven og en ny forskrift der kommunen øker rettighetene som gjelder for ordfører er jeg veldig glad det blir bedre for etterfølgeren enn det som har vært til og med min periode.

Forskriften sikrer heretter i tillegg at ordfører i Øyer får andre grunnleggende rettigheter som alle andre arbeidstakere tar som en selvfølge, slik som sykepenger. Det er betryggende at ordfører fra nå er sikret på en bedre måte og kan slippe ydmykelsen ved at en må forhandle med kritiske politiker om hva oppfølging av lovverket betyr. Han slipper også spekulasjoner fra andre om at man ønsker noe man ikke har krav på og eller rett til å søke om.

Politiske prinsipper er forlatt

I et leserinnlegg i GD i 2015 rettet Øyer SV sterk kritikk mot meg og økningen i ordførergodtgjørelsen i Øyer. Økningen var et resultat av den opptrappingen som var vedtatt i mars 2015 av kommunestyret 2011-2015, der jeg hverken var folkevalgt eller deltok i behandlingen. Da vi behandlet ny forskrift for godtgjøring mm for folkevalgte 2019-2023 i Øyer kommune, regnet jeg med at Øyer SV ville følge opp kritikken de hadde fremført ved alle tidligere forslag om å øke godtgjøringene til de folkevalgte og jeg forventet at de ville komme med forslag om reduksjoner på ordførergodtgjørelsen av prinsipielle politiske årsaker.

Øyer SV, som etter høstens valg er en del av flertallsposisjonen, var ved behandlingen helt stille og denne gangen uteble kritikken. Det tolker jeg dithen som at deres tidligere politiske prinsipper nå er forlatt, og angrepene som tidligere er fremført ikke handlet om politiske prinsipper.

Formannskapet gjorde på siste møte følgende vedtak: Saken utsettes- det skal fremlegges skriftlig begrunnelse for permisjon
I valgperioden 2015-2019 hadde reglementet (Politisk reglementshefte Øyer kommune vedtatt 26.mars 2015) denne ordlyden, side 15: Ettergodtgjøring . Ordfører godtgjøres særskilt ved valgperiodens slutt. Ettergodtgjøringen gis for inntil tre måneder. Dersom vedkommende trer inn i ny stilling, uavhengig av arbeidsgiver, bortfaller ettergodtgjøringen etter 1 ½ måned.

Etter behandling i Formannskapet 21.11.2019 fremgår det av protokollen at saken er utsatt etter forslag fra varaordfører Nisveta Tiro SV «søker skal fremlegge skriftlig begrunnelse for frivillig permisjon.» Jeg kan ikke på noe sted i reglementet finne årsaken til at jeg skal imøtekomme dette. Jeg har derfor ingen intensjon om å redegjøre nærmere hverken muntlig eller skriftlig for hvorfor jeg har søkt om permisjon uten lønn i tre måneder fra min arbeidsgiver, etter at ordførerperioden var over og før jeg starter på nytt i jobben min som pendler til Oslo.

Det faktum at ordførerrollen er enestående, spesiell, krevende og noen ganger en vanskelig rolle, mente jeg ville være grunnlag nok for at søknaden kunne behandles. Å være ordfører er noe man enten er eller ikke er, og vervet er der 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året i 4 år. Det finnes et lite unntak og det er når man konstituerer varaordfører fordi ordfører for eksempel avvikler ferie, men heller ikke da fritas ordføreren for ansvaret og plikter, det er det flere eksempler på.

Lokalavisa kommer på banen

Så snart formannskapets vedtak var gjort, der jeg blir bedt om å forklare hvorfor jeg søker om 3 måneders etterlønn, kom lokalavisens omtale, der det står at: «Kramprud Lundgård har jobb å gå til, men vil ha etterlønn fra Øyer kommune» og videre at «Formannskapet i Øyer ber tidligere ordfører Brit Kramprud Lundgård om å begrunne nærmere hvorfor hun søker etterlønn i tre måneder når hun har en jobb å gå tilbake til i Skattedirektoratet.» Nettroll på sosiale medier følger opp saken de påfølgende dager, der den ene sjikanerende omtalen etter den andre kommer. Når min helt legitime søknad om etterlønn, som andre har fått, og får, fører til at noen kaller meg både frekk, kravstor og grådig, regner jeg med at det er utslag av manglende kunnskap til lovverk og vanlige prinsipper og ikke at det bunner i ren misunnelse.

Kommunale verv skal ikke medføre økonomisk tap

Kommuneloven, både den gamle fra 1992 og den nye fra i år, er klare på at å delta i kommunestyret og kommunale verv ikke skal medføre økonomisk tap for de folkevalgte. Som ansatt hadde jeg en lønn og et pensjonsopptjeningsgrunnlag etter 40 år i arbeidslivet som lå vesentlig over ordførergodtgjøringen i Øyer.Med bakgrunn i kommunelovens klare prinsipp, om at en folkevalgt ikke skal tape på å påta seg verv, orienterte jeg kommunestyret om dette allerede ved tiltredelsen som ordfører. I tillegg var det rimelig fort klart at ordfører i perioden 2015-2019 ikke har de rettigheter som ansatte tar som en selvfølge, som rett til sykepenger og andre velferdsgoder. Når jeg nå gjør opp status, kan jeg dermed med god samvittighet si at det er klart og tydelig at jeg ikke har vært ordfører i Øyer i perioden 2015-2019 for egen vinnings skyld. Heller en dyrkjøpt erfaring på både den ene og andre måten.

Det er ellers et anerkjent prinsipp at ordfører ikke skal ha en godtgjøring som ligger langt under administrasjonens leder. I Øyer kommune var ordførergodtgjøringen av forskjellige grunner vesentlig lavere i 2015 enn det kommunen lønnet rådmannen med. Nå er gapet mellom lønn til administrasjonens leder kommunedirektøren og godtgjøring til ordfører ikke lenger så stort, men er fortsatt vesentlig.

Nå er min søknad om etterlønn i 3 måneder trukket tilbake og da håper jeg at de som har uttalt seg respekterer det. Samtidig sitter jeg igjen med et spørsmål: mener noen av de folkevalgte eller de ansatte i administrasjon eller innbyggere eller media at lovens klare utsagn om at Kommunale verv ikke skal medføre økonomisk tap skal gjelde alle andre, men ikke ordførere?

Brit Kramprud Lundgård, Øyer

Kramprud Lundgård har jobb å gå til, men vil ha etterlønn fra Øyer kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags