Barns hemmelige mobbemareritt

Artikkelen er over 2 år gammel

Det skal bli dyrt å la være å gjøre noe når et barn blir mobbet. Nå skal skoler få bot hvis de ikke hjelper barn som blir krenket, trakassert eller utestengt.

DEL

debattBarns store dilemma er at de ofte ikke forteller det til noen om de blir mobbet. Avdekking av mobbing bør derfor få mer oppmerksomhet i regjeringens tiltakspakke. Dette er et ressurskrevende arbeid som lærere trenger hjelp til. For å oppnå målsetting om en mobbefri skole kreves et tverrfaglig arbeid i skolen som regjeringen ikke har nevnt i tiltakspakken mot mobbing.

De to største utfordringene når det gjelder mobbing er at barn ikke får den hjelpen de trenger og at voksne ikke vet at barn blir mobbet. Regjeringen har fått 200 høringsuttalelser, arrangert 4 høringskonferanser og et toppmøte om mobbing. De har på denne måten fått mange verdifulle innspill for å utforme regjeringens antimobbepolitikk. Den saken som har fått størst medieoppmerksomhet er uten tvil forslaget om dagsbøter til skoler som ikke hjelper barn som blir mobbet. I de siste årene har vi sett eksempler på elever ikke har fått hjelp til tross for at de har sagt ifra mange ganger, slik som 13 år gamle Odin som valgte å ta sitt eget liv fordi ingen gjorde noe med mobbingen han ble utsatt for. Derfor er det viktig at regjeringen viser handlekraft ovenfor skoler som ikke hjelper barn som blir mobbet. Men undersøkelser viser at de fleste barna lider i stillhet.

Ifølge Elevundersøkelsen 2015 er mobbing barns hemmelige mareritt. Det mest oppsiktsvekkende ved elevundersøkelsen er at barna svarer at skolen i liten grad kjenner til at de blir mobbet. Mesteparten av mobbingen skjer når voksne ikke er tilstede. Den skjer på digitale medier, i gangene, i garderoben, på skoleveien og i skolegården. Mobbing er tabubelagt og det kan være vanskelig å fortelle at en blir stengt ute fra vennegjengen, trakassert på skoleveien eller mobbet på nettet. Alt for mange barn vet ikke hvordan de skal si ifra, hvem de skal si ifra til eller om de skal si ifra i det hele tatt. Mange barn er redde for at mobbingen blir verre hvis voksne får vite om det eller er redde for å blir stemplet som sladrehank hvis de forteller det til noen. Noen barn ønsker heller ikke å skuffe eller bekymre foreldrene sine, og gjør derfor hva som helst for å skjule at de blir mobbet. Det er derfor viktig at skoler arbeider systematisk for å finne ut om barn blir mobbet og deretter setter inn riktige tiltak.

For å imøtekomme kravet om en mobbefri skole er det viktig med et godt miljøarbeid i skolen. Utdanningssystemet har utviklet seg til å bli mer og mer teoretisk fundert. Som lærer har du ansvaret for både det pedagogiske arbeidet og det psykososiale miljøet i klassen. Dette er en oppgave læreren ikke klarer alene. For å avdekke mobbing i skolen er det viktig med jevnlig kartlegging av det sosiale samspillet blant elevene, stor grad av voksentetthet der elevene oppholder seg, godt relasjonsarbeid og fagpersoner som er gode på observasjon av samspill. For å imøtekomme kravet om en mobbefri skole er det viktig med et godt miljøarbeid i skolen. Regjerningen må innføre bemanningsnormer som sikrer dette. Helse- og sosialfaglig kompetanse er et viktig supplement til den pedagogiske kompetansen og kan bidra til at mobbing oppdages før konsekvensene blir for store. Regjeringen bør derfor satse på en større tverrfaglig tilnærming til avdekking av mobbing og sørge for flere miljøterapeuter i skolen. På den måten er det større sjanse for at barn slipper å bære på den vonde mobbehemmeligheten alene.

Jørgensen Ingrid Grimsmo

Pedagog
Høgskolen i Innlandet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags