Motorvei gjennom lågen deltaet

Bjørn O. Sveinhaug er bekymret for naturverdiene som går tapt når ny veg bygges gjennom Lågendeltaet.

Bjørn O. Sveinhaug er bekymret for naturverdiene som går tapt når ny veg bygges gjennom Lågendeltaet. Foto:

Av
DEL

leserinnleggUndertegnede har de siste årene fulgt prosessen rundt 4 felts motorvei gjennom Lågendeltaet med bekymring og frustrasjon over de irreversible inngrep og tap av natur dette vil medføre.
Biologiprofessor Dag O. Hessen sier i et intervju i GD 9. april i 2018 om E6-kryssingen av Lågendeltaet at «Natur blir salderingsposten når nye traseer av vei og annen infrastruktur skal bygges. Premisset er at natur er kjekt å ha, men noe som må vike for veien – som alltid får forkjørsrett».

I leserinnlegget «Må veien fram?» i GD 20. juni i år, av samme professor, får vi som lesere igjen dokumentert hvilke unike verdier som går tapt i relasjon til folkehelse og naturmangfold gjennom «bit for bit» nedbyggingen av norsk natur.

Det er en viktig faktor at tap av naturmangfold må sees i sammenheng med alle andre små inngrep og tap av uberørt natur. Summen av dette blir langt mer alvorlig enn de enkelte inngrep hver for seg. Det er ikke uvanlig i debatten om nedbygging av natur at det argumenteres med at «vi har jo så mye natur, vi må da kunne bygge i dette våtmarksområdet eller denne fjellsida». Svært få er imot å ta vare på natur, truede arter, eller å begrense klimaendringene, men mange skal «bare» bygge ut et par oljefelt en motorvei, eller et hyttefelt først. «Og slik går no dagan» Det er visst først etter at alle slike prosjekt er gjennomført at vi kan begynne å ta hensyn til naturmangfold og uberørt natur, og da er det kanskje for sent?

Undertegnede har, etter snart 30 års medlemskap i Lillehammer ro og kajakklubb, hatt mange flotte naturopplevelser i lågendeltaet i kajakk høst vår og sommer, men har alltid forholdt meg til vernebestemmelsene om forbud mot padling oppover Lågen før 15. mai/1. juni. Her har fylkesmannens miljøvernavdeling vært konsekvent og anmeldt alle observerte overtredelser av ferdselsforbudet i det vernede området. I lys av dette blir det nærmest absurd at det nå skal anlegges en betongkonstruksjon i 12- 13 meters bredde med 4 kjørebaner og 110 km/t i det samme området. Det blir et bilde på hvordan bestemmende myndigheter forholder seg til miljøkrise og tap av naturmangfold i et vernet område når bilen skal fram.

Andre påskedag observeres tidvis saktegående trafikk på nåværende E6 sørover ved Storhove, men det er vanskelig å se at dette kan forsvare slike naturinngrep og investeringer som de planene vi nå ser for Lågendeltaet.
De fleste anser nok kampen for dette naturområdet som tapt etter at Nye veier nå har fått oppdraget og allerede er i oppstart på deler av strekningen, men nystiftede Lågendeltaets venner tenner et ørlite håp om at området fortsatt kan spares, så selv om muligheten synes liten er det jo lov å håpe at bestemmende myndigheter på fallrepet innser at kostnadene for noen minutters innspart kjøretid kan bli for høy ...

Bjørn O. Sveinhaug, Brøttum
.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags