Dette er ingen skremselspropaganda men rene fakta

          Mariann Skotte *** Local Caption *** Mariann Skotte

Mariann Skotte *** Local Caption *** Mariann Skotte Foto:

Av

Veivalg i Lesja

DEL

MeningerPolitikere i alle kommuner har et stort ansvar med å forvalte innbyggerne sine penger, både i posisjon og i opposisjon. Kommunestyrerepresentantene må sette seg inn i hvilke konsekvenser store låneopptak får når man pådrar seg slik gjeld vi nå har gjort. Tiden er dessverre kommet for å gjøre grep som både sender økte regninger til innbyggere og deltidsinnbyggere, samt å måtte ta strukturelle grep som får konsekvenser for enkeltmennesker. Det har vært en pengebruk de siste årene som gjør at alle politikere i Lesja nå må ta upopulære valg. Det har ikke manglet på advarsler fra tidligere og nåværende rådmann om at vi må spare, likevel har ikke advarslene nådd fram.


Allerede i 2016 skrev jeg et innlegg om ansvarlighet i Lesja, der jeg påpekte at vi ikke kunne bygge så stort at vi ikke hadde penger til drift. Der er vi nå. Den årlige driften går ikke rundt. Vi skal spare 6 millioner hvert år fra 2020 og der monner det ikke kun med eiendomsskatt som først og fremst ikke får virkning før 2021. Det er dyrt å innføre eiendomsskatt og med dagens regjering er denne mulighet for beskatning ikke noen sikker inntektskilde for Kommune-Norge. Det må på plass andre løsninger i tillegg, allerede fra neste år. Å selge kommunale bygg vil ikke være nok for kommende økonomiplanperiode.


Lesja kommune har oppnådd en lånegjeld på 100 % og har null handlingsrom. Og med en synkende befolkning og økte driftsutgifter kan vi ikke lenger se på tiltak som går i 100 000 kroners klassen. Der er vi ikke lenger. Det må til større tiltak som får effekt. Vi hadde et reelt valg i mars 2018 for å ta ned noe av lånegjelda ved å bygge omsorgsboliger som gir tilskudd, i stedet for helsehus med null tilskudd. Forslaget ble nedstemt enda rådmannen var tydelig i sin tale. Vi kunne også ha oppgradert eksisterende bygninger vi eier i dag til helsehus for en betydelig mindre pengebruk. Det foreslås nå å selge mye av kommunale bygg – jeg er spent på om kjøperne står i kø. Dette er ingen skremselspropaganda men rene fakta.


Rådmannen har forelagt politikerne konsekvensene av lånefesten. Jeg er villig til å ta ansvar for vedtak som er gjort, men da må også alle andre politikere og partier være tydelige på veivalg og bidra til løsninger som gir varig effekt. Rådmannen var klar i sin tale til formannskapet: partiene må nå sy sammen pakker på innsparinger med 6 millioner til neste års budsjett.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags