Offentlig og privat samarbeid er løsningen for Lillehammer

Av
DEL

leserinnlegg
En felles innsats for å redusere biltrafikken i sentrum krever et samarbeid mellom kommunen og det private næringsliv, slik at helhetlige løsninger velges hvor parkering i fjell er en del av løsningen. Samtidig må tilgjengeligheten inn til sentrum oppgraderes, med attraktiv avkjøring fra ny E6, samtidig som tilgjengeligheten i sentrum fortsatt må ivaretas for viktige næringsaktører og for et levende sentrum med økt fortetting og et mangfold av handel, service, servering, kultur og opplevelser.


Hvordan kan vi tro at vi rigger oss for fremtiden og skaper en attraktiv by å bo i, arbeide i, studere i, vokse opp i og bli gammel i uten at vi sammen satser på og investerer i fremtiden. Kulturbyen blomstrer med utvidet og oppdatert kino og kunstmuseum, som igjen også bidrar til at vi er attraktive som studiested. Idrettsbyen holder følge med utviklingen og tiltrekker seg attraktive arbeidsplasser og med vår beliggenhet og attraksjoner turister, hyttefolk, og besøkende i stort antall.

Ved å skape vekst og utvikling sikrer vi også kommunens muligheter til å satse på et bedre helsetilbud, som er kommunens største utfordring i øyeblikket. Helhetlig samarbeid i denne forbindelse er også å innse og starte en nødvendig prosess for å slå oss sammen med Øyer og Gausdal. Jeg er overbevist om at vi oppnå best uttelling ved å videreutvikle samarbeidet gjennom en felles større og mer robust kommune for å møte fremtidens krav og utfordringer.

Videreutvikling av Stampesletta, som viktig idrettspark for idrettens fremme og ikke minst for å ivareta unges muligheter for fritidssysler godt tilrettelagt for alle. En fotballhall og klubbhus står derfor på ønskelista og kan realiseres i samarbeid med private investorer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags