Økt grunnbemanningen er løsningen for omsorgstjenesten

Av
DEL

leserinn
Det finnes mange solskinnshistorier fra helse- og omsorgstjenesten i Lillehammer. Men det er likevel de negative som har preget nyhetsbildet den siste tiden. Som lokalpolitiker og en del av maktapparatet som tar beslutninger i kommunen er det vanskelig å ikke bli påvirket av disse historiene. Det kan friste å si at de negative sidene ikke er representativ for kommunen som helhet. Men dersom målet vårt er å gi alle eldre en verdig alderdom er vi nødt til å innse at vi i sum ikke er bedre enn det svakeste leddet. Derfor er vi nødt til å gjøre noe med de negative sidene selv om de positive sidene er mange.

Mens store deler av Kommune-Norge kjemper for å tilby varm mat har helsehuset i Lillehammer eget kjøkken der beboerne kan få servert hjemmelagede varme retter hver eneste dag. Til og med hjemmeboende brukere som har behov for det kan få tilkjørt den varme maten som lages på kjøkkenet vårt.

På grunn av økonomiske utfordringer har det blitt gjennomført flere kutt i sektoren. Likevel har tjenestene i det store og det hele fungert godt, æren for det skal ene og alene gå til de ansatte i kommunen som står på hver eneste dag. De gjør en imponerende jobb som verdsettes av både politikerne og brukerne. Det finnes mange solskinnshistorier fra omsorgen. Det skjer noe bra hver eneste dag som fortjener mer oppmerksomhet.

Men når de negative siden finnes er vi nødt til å ta de på alvor. De tillitsvalgte har flere ganger påpekt at økt grunnbemanning kan bidra til å løse utfordringene i kommunen. De er også tydelige på at de ikke ønsker nye omorganiseringer som konkurranseutsetting og privatisering vil føre til. De etterlyser også mer tillitsbasert ledelse og styring der de ansattes faglighet vektlegges og vi unngår detaljstyring av deres arbeidshverdag.

SV har over flere år vært en varm tilhenger av økt grunnbemanning i sektoren. Vi har derfor vedtatt å bruke inntil 8 millioner til økt grunnbemanning. Ordningen er under evaluering, men der det er prøvd ut har resultatet vært positivt. Vi går derfor videre med denne satsingen og garanterer nå 10 nye millioner til økt grunnbemanning. Samtidig skal den vedtatte tillitsreformen gjennomføres. Det er en reform som vil gi de ansatte større faglig frihet og gi et kvalitetsløft til tjenestene. Vikarbruken som har vært en annen utfordring må vi også gjøre noe med. Trenger vi flere ansatte i perioder skal de være fast ansatt i kommunen. Det skal vi klare med vår egen ressursavdeling som skal styrkes.

Manglende stabilitet, hyppige lederskifter og flere omorganiseringer har vært utfordrende for sektoren som helhet. Nå trenger omsorgen i Lillehammer ro og stabilitet. Økt grunnbemanning, styrking av ressursavdelingen og den vedtatte tillitsreformen i sum vil være viktig for å skape ro og stabilitet i sektoren. Det er det vi trenger nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags