Oljefat og gang- og sykkelvei i Storgata

- Gang- og sykkelveien er et godt klimatiltak og et godt folkehelsetiltak i Lillehammer kommune, mener MDG.

- Gang- og sykkelveien er et godt klimatiltak og et godt folkehelsetiltak i Lillehammer kommune, mener MDG. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Senterpartiet går hardt ut og hevder at «den norske staten må produsere og eksportere 104 000 ekstra fat olje for å finansiere "klimatiltaket" i Storgata.» Her glemmer Senterpartiet å ta med de andre sidene ved saken.

Senterpartiet peker på at denne gang- og sykkelvegen vil gi økt trafikk i Fåberggata, mer kø og lokalt større forurensing. Senterpartiet glemmer å nevne den planlagte utbedringen av krysset ved Nordre gate/Tomtegata og Fåberggata. Det vil medføre at trafikken og kollektivtrafikken i Fåberggata flyter bedre. Det vil bli mindre kø. Dette er utredet av Statens vegvesen for Oppland fylkeskommune. Miljøpartiet de grønne stoler på faglige vurderinger. Dessuten mener Miljøpartiet de grønne at flere også vil velge å bruke sykkelen når det blir en god nord-sør trasé for sykkel gjennom byen.

Fra 2015–2016 økte sykkeltrafikken med 18 % i Oslo. Lillehammer er ikke Oslo, men det vil også bli en økning her. Gang- og sykkelveien vil bidra til redusering av antall biler i Fåberggata, og biltrafikken for øvrig gjennom sentrum.

Når antallet som velger bil går ned, vil klimagassutslippet også gå ned. Det er enkel matematikk. Senterpartiet vil reversere denne delen av Storgata til igjen å være en vei med trafikk i begge retninger. Senterpartiet legger da til rette for økt bilbruk og økt klimagassutslipp.

Senterpartiet påstår at denne gang- og sykkelveien ikke kan være et klimatiltak. På bakgrunn av at «alle» penger i Norge er oljepenger, og da koster alle tiltak i Norge økt utvinning av olje og eksport av denne.

Helsedirektoratet kom i september 2018 med ti tiltak for å redusere sykdomsbyrde og bedre folkehelsen i Norge. I denne rapporten trekkes økt sykling og gåing inn som en vesentlig post. Det vises til en rekke utredninger og rapporter som konkluderer med at « ... den samfunnsøkonomiske nytten av gang- og sykkelveinettet trolig er minst 4–5 ganger større enn kostnaden knyttet til utbygging.»

Ved å sette dette på spissen så betyr det at vi sparer Norge for minst 200 millioner norske oljepenger ved å bygge denne gang- og sykkelveien. Eller slik Senterpartiet ville framstilt det: Denne utbyggingen sparer Norge for minst 416 666 fat med olje. Gang- og sykkelveien er et godt klimatiltak og et godt folkehelsetiltak i Lillehammer kommune.

Kari Svingheim, Lillehammer, Miljøpartiet de grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags