Om å vinne LOTTO i Lillehammer kommune

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.15.januar skrev jeg en artikkel om kommunestyrets behandling av nytt dagsenter. Formannskapet ble delegert ansvaret med å inngå en 15-årig kontrakt med Ringerud og Engebretsen som er eiere av Gudbrandsdalsveien 187 AS, som huset tidligere Lillehammer Bil AS (Shell Nordre Ål). Selskapet har adresse Oslo.
Eiendommen er i matrikkelen angitt som verkstedbygning og lagerhall.
Kommunedirektøren og kommunalsjef for sektor By- og Samfunnsutvikling hevdet at en slik leiekontrakt ikke omfattes av anskaffelsesreglementet, og at det ikke er krav om åpent tilbud. Indikerer dette at våre kommunale ledere ikke ønsker en konkurranse som gir best mulig kvalitet til lavest mulig pris?
Bilforretningen skal ombygges til en dagsenter med totalt endret bruk, noe som krever bruksendring og TEK17 vil slå inn med krav til hovedombygging. Det søkes nå å inngå leiekontrakt på et helt annet bygg som er innflytningsklart om 12 mnd. Denne kontrakten skal nå passere formannskapet den 13.10.

Kontrakten som politikerne skal godkjenne et lagt ut på kommunens nettside. Den er på hele 14 sider, og det er urovekkende at dette dokumentet kan passere de faglige dørene i kommunen.

Den oppgir en årlig leiesum på 3,43 mill, eller kr. 1080,- per kvm, som skal reguleres etter konsumprisindeks med basis allerede fra 20.1.20. Og SSB-indeks for husleie skal ikke benyttes. Kontrakten angis med BTA-areal, utvendig bygg og ikke BRA som angir innvendig leieareal. Forskjellen gir fort et skjult tillegg på over 5% i kvm-prisen.

Dette beløpet er bare del av det totale kostnadsbildet. Ved at kontrakten er fri for referanse til TEK17 med areal og energieffektivitet, videre ingen opplysninger om drift-, vedlikehold- og energikostnader eller kommunale avgifter så blir det totale kostnadsbildet et helt annet.
Hva med kravspesifikasjon for inneklimaet i bygget? Hva er kriteriene for ventilasjonsluftmengder, innetemperatur og behov for luftkjøling?

Kontrakten har 6 stk bilag, hvorav kun ett bilag er lagt ved for politisk innsyn.

Legger vi til grunn kostnadstall fra kommunen for drift- og vedlikehold så vil dette utgjøre ca. 650,- pr. kvm i tillegg. Legger vi dette på toppen av netto leie så blir kostnaden per år ca. 5,5 mill, eller kr. 1730,- pr kvm.
For Idrettens Hus var brutto leieinntekter 6,0 mill. fordelt på 5000kvm. Dette gir en brutto kvm-kostnad på kr. 1200,- per kvm. Netto leiekost, eks. drift gir kr. 840,-per kvm.

Kommunedirektøren vil nå gi ansvaret for denne leiekontrakten til oss politikere. En 15 års uoppsigelig leiekontrakt med ca. 5,5mill i årlige kostnader med prisutvikling etter indeks og en totalkostnad på om lag 82,5 mill., med vesentlige tilleggsrisiki.
Hvor mange politikere som vil dele ut denne Lottogevinsten i formannskapsmøtet på tirdag vet jeg ikke, men mitt kort i kommunestyret på sluttbehandlingen blir dessverre den nå så populære Svarteper.

Ola E. Skrautvol, Lillehammer, kommunestyrerep. (Sp)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken