Omkampenes epoke om sykehus

NYTT SYKEHUS: Helseministeren har stadfestet vedtaket om et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Moelv (bildet) er ett av alternativene. Innsenderen advarer mot forsøk på omkamp.

NYTT SYKEHUS: Helseministeren har stadfestet vedtaket om et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Moelv (bildet) er ett av alternativene. Innsenderen advarer mot forsøk på omkamp. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Per B. Brandsæter oppfordrer i GD 24. september til omkamp med Mjøssykehuset ved Mjøsbrua og omstruktureringen av Sykehuset Innlandet som skyteskive. Han etterlyser fagfolks og menigmanns medvirkning i prosessen.

Ikke rettere enn jeg kan se har fagfolk og menigmann hatt rikelig anledning til å tilkjennegi sin mening om Innlandets sykehusstruktur. Prosessen har foregått i åpenhet gjennom mer enn ti år. Den har involvert fagmiljøene, pasientorganisasjonene, brukerutvalget og alle politiske fora fra kommunenivå til fylkesnivå.

Alle saksdokumenter, saklister og styreprotokoller med grundige referat har ligget ute til fri nedlasting for alle og enhver. Det er tale om et firesifret antall sider. Høringsrunden var særdeles grundig med en romslig svarfrist. 107 høringssvar ligger ute på nettet til lesning for den som umaker seg.

Per B. Brandsæters oppfordring til omkamp føyer seg inn i rekken av utspill på nær sagt ethvert samfunnsområde. Våre forfedre fikk utrettet store ting til gagn for folk og fedreland. I morgen er det 125 år siden Hamar - Trettenbanen ble åpnet av kong Oscar II og kronprins Gustav.

På tre år bygde våre forfedre 88.9 kilometer normalsporet jernbane fra Hamar til Tretten med håndmakt. Det ble bygd veger og baner, høyskoler og universitet. Omkampene var trolig færre enn kampene for å få ting gjennomført.

Roger Andreassen, Moelv

Støttegruppe for Sykehuset i Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags