Omsorgstjenesten trenger ro, stabilitet og økt grunnbemanning

Av
DEL

leserinnlegg
Vi er nå i en valgkamp der høyresiden i Lillehammer går til valg på å privatisere helse og omsorgstjenestene i Lillehammer. Vi snakker trolig om den mest omfattende omorganiseringen av tjenestene i kommunens historie. Det er merkverdig at Rødt i en slik situasjon ikke utelukker et samarbeid med Høyre, som også vil bety et FrP med på kjøpet.

Rødt mener at 10 mill. til økt grunnbemanning som SV og de rødgrønne har foreslått ikke er nok, men nevner ikke med et ord hvor mye de vil øke med og hvor de skal ta pengene fra.

Det er også viktig å påpeke at 10 mill. i økt grunnbemanning vil komme på toppen av det som allerede er bevilget. Etter et forslag fra SV og resten av posisjonen, vedtok kommunestyret i 2017 at det skal bevilges inntil 8 mill. for økt grunnbemanning. For årets budsjett har kommunestyret etter et forslag fra SV og posisjonen vedtatt å øke tildelingen til ressursavdelingen (kommunens egen vikarpool) for å redusere innleie av vikarer. Mens opposisjonen har vært opptatt av å krangle, har vi faktisk tatt noen reelle grep for å løse utfordringene i sektoren.

At det har vært gjennomført en del uheldige omorganiseringer i tjenesten er riktig. SV gikk derfor offentlig ut i 2016 og advarte mot konsekvensene av dette, og ønsket en pause i omorganiseringen for å skape ro og stabilitet. Og det er nettopp ro og stabilitet vi trenger i omsorgstjenesten.

Det er riktig at det i 2016 ble gjennomført en del store kutt i sektoren på grunn av kommunens økonomiske utfordringer. Men det er ikke riktig at det er kuttet i tjenesten hvert år siden da. Faktisk er budsjettet til sektor helse og omsorg økt med om lag 60 mill. (en økning på 15 %) i perioden 2016–2018. Likevel har vi ikke klart å løse alle utfordringene. Vi vet også at en av de største utfordringene vi har er samhandlingsreformen og sykehusene som skriver ut pasienter i rekordfart. I en slik situasjon vil det bli krevende å rette opp i alle problemene, men det er ikke umulig.

Økt grunnbemanning og ro i tjenesten vil skape stabilitet og det er på denne måten vi kan få tjenesten inn på rett spor. Utfordringene vi har foran oss er for komplekse til at det kan løses over noen valgkamputspill. Ro, stabilitet og økt grunnbemanning er det sektoren trenger nå, derfor har SV og posisjonen gjennom flere år jobbet målrettet for å øke grunnbemanningen, og vi kommer til å fortsette med det framover.

At Rødt synes det ikke er nok er greit, de må gjerne komme med forslag til hvor mye som må bevilges og hva som må gjøres. Men at de er åpne for å samarbeide med Høyre, som vil privatisere og kutte i tjenestene, er for meg et under.

Mizanur Rahaman, Gruppeleder (SV), Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags