Opp ned byen - en smart by

- Det er riktig og viktig at parkering i fjell ikke bare er en trafikal problemløser, men også en mulighet til å frigjøre mer plass over bakken til myke trafikanter, skriver Oddvar Møllerløkken (H).

- Det er riktig og viktig at parkering i fjell ikke bare er en trafikal problemløser, men også en mulighet til å frigjøre mer plass over bakken til myke trafikanter, skriver Oddvar Møllerløkken (H).

Av
DEL

leserinnlegg
GD skriver 7. august om planene om parkering i fjell i Lillehammer. En plan Lillehammer Høyre over lengre tid har støttet, og som vil være en sterk premissgiver for utviklingen av fremtidens Lillehammer.

Planene om parkering i fjell er også en foranledning til å være tydelig på at dette er en av flere faktorer som vil forme byen vår. Det å se byen underfra og opp blir nemlig viktigere og viktigere. Som oftest er vi opptatt av det vi ser over bakken når vi tenker byplan, og engasjerer oss i det visuelle. Men, fremover må vi være bevisst på at like viktig for utviklingen av byen vår er det som skjer under føttene våre.

Det er riktig og viktig at parkering i fjell ikke bare er en trafikal problemløser, men også en mulighet til å frigjøre mer plass over bakken til myke trafikanter. Til flere grønne arealer, universelt utformede og barnevennlige områder.

Vi i Lillehammer Høyre har lenge uttrykt ønske om at Lillehammer skal utvikle en Smartby-strategi. Det er per i dag ca 50 norske byer som har en Smartby strategi. En definisjon på en smart by er en by som bruker digital teknologi for å forbedre offentlige tjenester og innbyggeres livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, og redusere klima – og miljøutfordringer i byen. Det kan gjøres både i små og stor skala. For å utvikle en smart by er både vanlig infrastruktur og digital infrastruktur avgjørende. Når det gjelder digital infrastruktur er vi ganske godt rustet i Lillehammer hva gjelder fiberdekning. Fjellparkering vil være en ytterligere premissleverandør. Alt sett nedenfra og opp.

Med våre sterke IT virksomheter, høyskolen og Cyberforsvaret har vi et unikt utgangspunkt for å bli en ledende Smartby. Der vi nyttiggjør oss lokal kompetanse, og bidrar til utvikling av lokal kompetanse, forbedrer hverdagen til innbyggere og går foran i utviklingen av gode fremtidsløsninger. Lillehammer Høyre vil arbeide for et grønnere og smartere Lillehammer. Da må vi se alt i sammenheng og utvikle en smartby-strategi for å bli smartere sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags