Øyer Ap sin utbyggingsgrense i Øyerfjellet

Illustrasjon urørt natur Øyerfjellet.

Illustrasjon urørt natur Øyerfjellet. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
I innlegg i GD 3.9 skriver Øyer arbeiderparti sin Arne Skogli om utbyggingsgrense mot Øyerfjellet. I innlegget kommer til uttrykk at sterke krefter i Sp ønsker å ta i bruk/forbruke større deler av fjellet til kommersielt formål, jeg antar at jeg kan være en av de Skogli sikter til, dette selv om det i Sp er betydelig sterkere grupper med store og viktige bruksinteresser i fjellet, bruksinteresser Skogli også virker å ville angripe ved å vise til FNs klimapanel sin siste rapport i ett tidligere avisinnlegg.

For egen del har jeg ingen problemer med at man fra politisk hold setter klare grenser for hvor man skal bygge fritidsboliger, og for så vidt for annen bruk av fjellet. Dette er sikkert bra både for utbyggere, og ikke minst kommunens administrasjon. Vi har heller ingen problem med å innrette oss etter en slike grense når den er bestemt og vedtatt, men det synes rart å sette en slik grense uten noen form for faglig vurdering og drøfting.

Så har jeg flere plasser stilt Øyer Ap spørsmålet om de virkelig mener at skianlegget i Hafjell ikke skal videreutvikles ovenfor Nysætervegen, og om skianlegget på Mosetertoppen ikke kan bygges ut iht. godkjent reguleringsplan innenfor Pellelinja. Dette ønsker jeg svar på, så lenge dette svaret ikke kommer må man anta at Øyer Ap ønsker å stoppe utbyggingen av skianleggene i Hafjell og på Mosetertoppen ved den nevnte grensen.

Til slutt, slik at det er klart, vi som komersiell aktør og stor arbeidsgiver i Øyer innretter oss etter den utbyggingsgrense som blir politisk vedtatt, men foretrekker grensen slik den er beskrevet i Jon Halvor Midmageli sitt innlegg 27. august, den er klok og balansert, det kunne Ap sin vært også om man klargjorde forholdet til skianleggene. De grønne områdene på kartet er urørt natur, Hafjellutbyggingen har hatt meget liten innvirkning i forhold til de arealer som er i bruk i Øyerfjellet.
Jeg støtter, og vil kjempe for fortsatt utvikling og utbygging av skianleggene.

Stein Plukkerud, listekandidat 4. Øyer senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags