Øyer Høyre og eiendomsskatt

Av
DEL

leserinnlegg

Øyer kommune har skrevet ut eiendomsskatt i hele kommune siden 2007. Enstemmig kommunestyre vedtok å gjennomføre ny taksering gjeldende fra 2018.

I 2018 hadde Øyer kommune 36 millioner i eiendomsskatt inntekter. Disse inntektene er en viktig del av grunnlaget som gir muligheter for gode tjenester, blant annet ny Solvang skole, fornying av barnehage og skolebygg i Hele kommunen, ny idrettshall i Øyer, fornying av idrettshall på Tretten, nytt helsehus på Tretten, styrking av grunnbemanning i hjemmetjenesten, innføring av 2 lærermodell. Lista er lang.
Poenget mitt her er at eiendomsskatt er en viktig del av kommunens grunnlag for all tjenesteyting og god samfunnsutvikling. Det er og vil være nødvendig med eiendomsskatt så lenge staten ikke gir kommunene tilstrekkelig økonomi til å utføre sine oppgaver.

Øyer Høyre går til valg på å redusere/ fjerne eiendomsskatt - med andre ord svekke kommunen som tjenesteyter og samfunnsutvikler. Øyer Høyre bør svare velgere hvordan de vil erstatte inntekter eiendomsskatten gir. Hvordan vil Høyre løse konsekvenser av inntektstap?

Dagens eiendomsskatt- ordning har svakheter. Derfor foreslo SV i 2018 en ny modell med større sosial profil. Dette forslaget var vi alene om i Stortinget.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags