Politikk til salgs?

- Dersom venstresiden velger lokalt samarbeid med Høyre og FrP legitimeres deres ideologi, skriver Mizanur Rahaman, etter Rødt-utspillet om Øyvin Aamodt sitt ordførerkandidatur.

- Dersom venstresiden velger lokalt samarbeid med Høyre og FrP legitimeres deres ideologi, skriver Mizanur Rahaman, etter Rødt-utspillet om Øyvin Aamodt sitt ordførerkandidatur.

Av
DEL

leserinnlegg
I en valgkamp kan det være lett for noen å love bort gull og grønne skoger. For noen også å selge politikk mot posisjon. Så snart valget er over vil vi verken se gullet eller skogen. Da vil disse innhentes av den harde realiteten om høyresidens rasering av vår felles velferd. Da er det underlig at partier på venstresiden åpner for samarbeid med den samme høyresiden lokalt i sin kommune. Og på den måten bidrar til å legitimere og «grønnvaske» høyresidens kutt-politikk, sosial dumping og bortprioritering av de svakeste i samfunnet. Kun for posisjoner, ikke for politikk.

Med sin kutt-politikk har høyresiden og den blåblå regjeringen bidratt til sterk svekkelse av arbeidsfolks opparbeidede rettigheter, gjort hverdagen vanskeligere for mange svakstilte grupper og skapt nærmest uopprettelige skjevheter i samfunnet.

Kommuneøkonomien er hardt rammet av overføringer som ikke står i stil med oppgavene som stadig øker i størrelse og omfang. I kombinasjon med kutt i sykehusene, som blir presset til å dytte mer av regningen over på kommunene, er det den kommunale helsetjenesten som må ta konsekvensen. Når resultatet av kutt-politikken til de sentralt slår til for fullt kommunalt, vil privatisering bli lansert som den lokale løsningen fra høyresiden. Alt henger sammen med alt var det noen som sa en gang.

Partiene på venstresiden har rigget opp sin nasjonale valgkamp på nettopp å stanse høyresidens kutt-politikk. Lokalt kan vi på venstresiden i fellesskap bli en viktig motvekt til regjeringen om vi holder oss samlet. Men det skjer ikke, ikke over alt. Der makt og posisjoner blir viktigere enn prinsipper er det politikken som taper.

Når partier på venstresiden åpner for samarbeid med høyresiden for posisjoner, er de klar over at hverken Høyre eller FrP vil selge seg billig. Å få viktige verv koster og som regel handler forhandlinger om både posisjoner og politikk. Kjøpes det posisjoner må det selges politikk. Å gå «all inn» for å kjøpe posisjoner uten å fortelle velgerne om hvilken politikk som skal selges er et tegn på uærlighet.

Jeg får ofte spørsmål om hvorfor jeg ikke kan tenke meg en flertallskoalisjon med Høyre og FrP for å styre i min kommune. Mitt svar er at jeg har ryggrad. Dersom venstresiden velger lokalt samarbeid med Høyre og FrP legitimeres deres ideologi. Sosial dumping og privatisering normaliseres, og det skapes et oppkonstruert bilde av at Høyresidens ideologi ikke er til skade for samfunnet vårt. Det bidrar til å rettferdiggjøre regjeringens rasering av kommuneøkonomien og flytter skyld til nettopp de som skal være en motvekt til høyresiden. Jeg kan ikke bidra til normalisering og legitimering av høyresidens ideologi og deres politikk. Jeg har prinsipper og de er ikke til salg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags