Politisk oppsummering for Lillehammer

ØKONOMISKE UTFORDRINGER: Når oppgavene blir større og inntektene mindre dobles behovet for innsparing, skriver Wolfgang Müller.

ØKONOMISKE UTFORDRINGER: Når oppgavene blir større og inntektene mindre dobles behovet for innsparing, skriver Wolfgang Müller. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Politikerne er hovedansvarlig for utvikling av byen. De er, som det heter så fint, valgt av folket og skal være til stede for folket. Derfor følte jeg dette som spesielt skuffende da jeg ønsket svar på ett spørsmål fra vår ordfører og har til dags dato ikke fått det. La nå det være. Jeg ønsker å konsentrere meg om hva vi har fått presentert fra posisjonen så langt.

Økonomien er ødelagt. Overskridelser av byggeprosjekter over hele linjen. Her er det nok å nevne Nordre Ål skole og Jorekstad. Utbygging av Terrassen – mildt sagt en katastrofe. Hvor mange millioner har vi bare brukt på planleggingen? Brannstasjonen og Glør-utbyggingen ble gudskjelov, av noen ansvarlige, kostnadsmessig redusert. I denne sammenheng vil jeg også nevne generaloppgjøret fra Lillehammer skifestival og Olympiaparkens underdekninger. Nei, kjære medborgere. Her går det over stokk og stein. Fra nå av er hver eneste borger i Lillehammer nødt til å stille spørsmålet hvor har pengene kommet fra? Og hvor høy er den virkelige gjelden per innbygger?

Mitt spørsmål skulle også berøre det faktum at man angående sykehuset har brukt 1 million kroner uten at dette har vært gjenstand for en ordinær politisk behandling? Gruppeleder Mads Furu uttalte at man kunne bruke penger til ikke spesifiserte formål i kommunens budsjett 2020. Slik Furu ordlegger seg i sitt innlegg, ser det også ut som det er kommunedirektøren som styrer pengebruken på avsetningen av 15 millioner kroner. Mitt spørsmål til ordfører er da: Er bruk av midler fra posten på 15 millioner kroner unntatt ordinær politisk behandling og overlatt til kommunedirektøren alene? Jeg vil vite om det er mulig å overføre fra diverse fond penger som kan brukes til budsjettdekninger? Før valget lovet ordfører Trosholmen 10 millioner ekstra til helse og omsorg. Resultatet i budsjettforslaget til kommunestyremøtet ble 5.9 millioner i kutt. Når vi legger disse to beløpene sammen, får vi gjennom enkel hoderegning et nødvendig beløp for helse og omsorg på 15.9 millioner kroner.

Hele budsjettet for 2020 ble fra kommunestyret tilbakevist til kommunedirektørens mannskap om å komme med et nytt forslag. Foreligger dette forslaget? Har det blitt behandlet? Er det formelt godkjent? Det kan vel ikke være slik at vi per utgangen av juli fortsatt ikke har et vedtatt budsjett? Min anbefaling er derfor et raskt utspill fra den politiske posisjonen fra hvilke fond man vil hente og inndekke de knapp 16 millionene til sektor helse og omsorg?

Jeg kan og vil ikke betegne disse linjene som et siste engasjement, men jeg har egentlig lyst til det. Man blir tross alt ikke yngre, og jeg orker snart ikke mer av disse ørkesløse diskusjonene som hittil ikke har ført til noen verdens ting. Til avslutningen ønsker jeg å komme med et banalt utsagn: Når oppgavene blir større og inntektene mindre dobles behovet for innsparing. God fornøyelse.

Wolfgang Müller, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags