Senterpartiets bidrag til byutvikling

Av
DEL

leserinnlegg
Ola Skrautvol har i GD (22.8) et innlegg hvor han skriver at byplanleggingen er i ulaget. Der kommer han med noen påstander, og personangrep på meg, som er alvorlige og direkte feil. For Skrautvol kan verken ha lest vedtakene han henviser til eller tatt seg bryet å lese byplanen.

Skrautvol representerer Senterpartiet, men i sitt innlegg går han faktisk imot det gruppeleder for Senterpartiet sa i kommunestyres behandling av byplanen. Også Senterpartiets representant i Utvalget for plan-også samfunnsutvikling går han imot. Jeg går da ut ifra at heller ikke Senterpartiet er enig med Skrautvol.

Så til påstandene: Det første går på at vi ble frarådet å endre premissene for Rosenlund. Da må jeg få spørre av hvem? Rosenlund er i dag på 6.500m2. Da byplanen skulle legges ut på høring var forslaget fra administrasjon å kun legge ut 12.000m2 detaljhandel i Rosenlund. Utvalget for Plan og Samfunnsutvikling valgte i tillegg å legge ut 8.000m2 med handel i store formater. Noe som ville gitt totalt 35.0000 m2 handel i Nordre Ål. Et viktig premiss var en stor andel boliger, som er i henhold til planen Transmisjon Nord, vedtatt av kommunestyret i forrige periode. Denne planen og mulighetsstudie Klimanøytral bydel Nord «NORD MOT NULL» har COOP både vært deltagere i og hatt mange møter både med administrasjon og politisk i Lillehammer.

Etter høring kom det helt klare innspill på at en så stor handelskonsentrasjon i Nordre Ål ville være en trussel for utvikling av sentrum. I sin anbefaling til kommunestyret valgte Utvalget for plan- og Samfunnsutvikling da å anbefale å ta bort handel i store formater i Rosenlund, og styrke Sentrum- Strandtorget. Dette ble vedtatt i kommunestyret med 39 stemmer mot 8. Også Skrautvols eget parti, Senterpartiet stemte for dette.

Skrautvol har tydelig ikke har satt seg inn i fakta før han skrev dette innlegget om Solhøgda. Han skriver «Vi kjenner også til utbyggingen på Solhøgda og silhuetten av to store boligblokker i vårt åsyn. Et slik posisjonering av bygg har vært bannlyst av bygningsmyndigheter i årtider, men slapp sømløst gjennom Terje Rønning. Og nå halter det litt for blokk nr. 3 og utbygger, der kommunen sitter og pirker på formalia og har unnlatt å godkjenne byggesøknaden som ble sendt inn i 2018.»

Reguleringsplanen for Solhøgda ble godkjent av Planutvalget 2011-2015. Der var jeg ikke medlem. Skrautvols eget parti, Senterpartiet, hadde nestlederen.

Det å skrive «der kommunen sitter og pirker på formalia og har unnlatt å godkjenne byggesøknaden som ble sendt inn i 2018», gir Skratuvoll ingen troverdighet. Byggesak sitter ikke og pirker. Utbygger har faktisk i brevs form sagt seg enig i at manglene i reguleringsplanen skal rettes opp.

Jeg er enig med Skrautvol i at Solhøgda ikke burde vært bygget, og at silhuetten av blokkene i åskammen ikke er bra. De hadde mest sannsynlig ikke blitt godkjent med dagen retningslinjer. Men i et planutvalg arver vi mange gamle reguleringsplaner, og de må vi forholde oss til.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags